Buy & Watch

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Nepodliehať emóciám, nesprávať sa iracionálne, nereagovať zbrklo, zvlášť keď prídu trhové zmeny, nie je vždy jednoduché...

Preto prichádzame s tranžou "Buy and Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a Sleduj". 

Aktuálna ponuka

Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 06/2028

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Detail fondu

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Využite túto unikátnu príležitosť, podporte európsku stratégiu vyššej nezávislosti a sebestačnosti. Očakávaný čistý výnos fondu je 21,7 % za 5,5 roka*

Prečo práve teraz?
Pandémia Covid-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza a vysoká inflácia sú faktory, ktoré vedú európske štáty aj firmy k premýšľaniu, ako zabezpečiť vyššiu sebestačnosť a nezávislosť. Európska komisia už vyčlenila viac ako 1 340 miliárd v rámci strategických programov Green Deal, REPower EÚ, ChipsAct.

Aké témy z toho budú najviac ťažiť?
Finančné zdroje budú smerované do dlhopisov zo 6 kľúčových tém posilňujúcich sebestačnosť Európy: Obrana, potraviny, energia, výroba, zdravotníctvo, digitalizácia.

Viac informácií sa dozviete na detaile fondu a v letáku fondu, špeciálne pripravenom pre túto investičnú príležitosť:

  Detail fondu

  

 

* Očakávaný celkový čistý výnos 21,7 % (výnos pre eurovú triedu k 4. 4. 2023) za dobu 5,5 roka, čo zodpovedá výnosu 3,64 % ročne = 4,74 % (hrubý výnos v EUR) – 1,10 % (celkové náklady fondu). Celkový výnos je kalkulovaný cez zložené úročenie ročného výnosu p.a. Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadné straty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k předpokládanému predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 0,55 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu do splatnosti. Predložený scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok a nie je presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho si investíciu/produkt ponecháte. Očakávaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Investujte dnes do budúcnosti

Investície nám uľahčujú dosahovať tie najdôležitějšie veci v našom živote.

Nízke úrokové sadzby a zvýšená inflácia vytvorili volatilné a neisté trhové prostredie.

V Amundi sme pre Vás preto pripravili zrozumiteľné investičné riešenie, ktorým môžete svojím úsporám dať jasný smer aj v neistých dobách.

Prináša to najlepšie ako z kúpy jedného konkrétneho dlhopisu, tak aj celého dlhopisového fondu. Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzfikácií, ročný kupón aj zisk.

 

 

5 ročný investičný horizont

Jasný cieľ: dosiahnuť zisk

 

 Vopred definovaný horizont

Aktívne spravovaný fond skúseným tímom v oblasti dlhopisov

Životný cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch začína 2 mesačným upisovacím obdobím. Po jeho konci už nie je možné realizovať ďalšie nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dôjde k speňaženiu všetkých aktív fondu podľa platných pravidiel a bežných postupov.

Iba pre ilustratívne účely

*Spustenie fondu (bez fixného kupónu)
** Fáze aktívnej správy 4-6 rokov podľa fondu.

 

Upisovacie obdobie fondu CPR 2028 II: od 4. mája 2023 do 23. júna 2023. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. Fond je určený na držbu po dobu 5,5 roka. Fáza aktívnej správy je taktiež 5,5 roka.

Upisovacie obdobie fondu 06/2028: od 2. mája 2023 do 14. júna 2023. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 0 %. Fond je určený na držbu po dobu 5 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 5 roky.

Upisovacie obdobie fondu CPR 2028 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 0 %. Fond je určený na držbu po dobu 5 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 5 roky.

Upisovacie obdobie fondu 11/2026 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. 

Upisovacie obdobie fondu 03/2026 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu sú 2 %.

Upisovacie obdobie fondu 08/2025 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

Upisovacie obdobie fondu 01/2025 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

Upisovacie obdobie fondu 11/2024 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Stránky CPR 2028

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Stránky BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND  08/2025

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť  

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 08/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND  01/2025

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 01/2025

Leták 11/2024

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 11/2024

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 11/2024