Buy & Watch

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Nepodliehať emóciám, nesprávať sa iracionálne, nereagovať zbrklo, zvlášť keď prídu trhové zmeny, nie je vždy jednoduché...

Preto prichádzame s tranžou "Buy and Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a Sleduj". 

Aktuálna ponuka - očakávaný celkový výnos 9,6 %*

CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Detail fondu

Očakávaný celkový čistý výnos 9,6 % (výnos pre eurovú triedu k 6. 3. 2024) za dobu 3 rokov, čo zodpovedá výnosu 3,1 % p.a. = 3,95 % (hrubý výnos v EUR) – 0,85 % (celkové náklady fondu). Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadnéstraty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladanému predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Celkový výnos je kalkulovaný cez zložené úročenie ročného výnosu p.a. Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadné straty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladanému predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 0,47 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu do splatnosti. Predložený scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok a nie je presným ukazovateľom budúcej výkonnosti. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho si investíciu/produkt ponecháte. Očakávaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov

Investujte dnes do budúcnosti

Investície nám uľahčujú dosahovať tie najdôležitějšie veci v našom živote.

Nízke úrokové sadzby a zvýšená inflácia vytvorili volatilné a neisté trhové prostredie.

V Amundi sme pre Vás preto pripravili zrozumiteľné investičné riešenie, ktorým môžete svojím úsporám dať jasný smer aj v neistých dobách.

Prináša to najlepšie ako z kúpy jedného konkrétneho dlhopisu, tak aj celého dlhopisového fondu. Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzfikácií, ročný kupón aj zisk.

 

Vopred daný ročný investičný horizont

Jasný cieľ: dosiahnuť zisk

 Vopred definovaný horizont 3-6 rokov

Aktívne spravovaný fond skúseným tímom v oblasti dlhopisov

Životný cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch začína 1-3 mesačným upisovacím obdobím. Po jeho konci už nie je možné realizovať ďalšie nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dôjde k speňaženiu všetkých aktív fondu podľa platných pravidiel a bežných postupov.

Iba pre ilustratívne účely

*Spustenie fondu (bez fixného kupónu)
** Fáze aktívnej správy 3-6 rokov podľa fondu.

 

Upisovacie obdobie CPR Invest - B&W Climate Target 2027: 18.03. - 24.04.2024. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 0 %. Fond je určený na držbu po dobu 3 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 3 roky.

Upisovacie obdobie Amundi Fund Solutions - Buy and Watch Income 03/2029: skončiloPo jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. Fond je určený na držbu po dobu 5 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 5 rokov.

Upisovacie obdobie Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028: skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. Fond je určený na držbu po dobu 5 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 5 rokov.

Upisovacie obdobie fondu CPR Invest - B&W Climate Target 2028: skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 0 %. Fond je určený na držbu po dobu 5 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 5 rokov.

Upisovacie obdobie fondu CPR 2028 II: skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. Fond je určený na držbu po dobu 5,5 roka. Fáza aktívnej správy je taktiež 5,5 roka.

Upisovacie obdobie fondu 06/2028: skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. Fond je určený na držbu po dobu 5 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 5 rokov.

Upisovacie obdobie fondu CPR 2028 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 0 %. Fond je určený na držbu po dobu 5 rokov. Fáza aktívnej správy je taktiež 5 rokov.

Upisovacie obdobie fondu 11/2026 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 2 %. 

Upisovacie obdobie fondu 03/2026 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu sú 2 %.

Upisovacie obdobie fondu 08/2025 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

Upisovacie obdobie fondu 01/2025 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

Upisovacie obdobie fondu 11/2024 skončilo. Po jeho konci už nie sú možné ďalšie nákupy. Poplatok za predčasný výstup z fondu je 1 %.

Leták BW HY 03/2029

Amundi Fund Solutions - Buy and Watch Income 03/2029

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Detail fondu

Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Detail fondu

CPR Invest - B&W Climate Target 2028

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Detail fondu

Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 06/2028

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Detail fondu

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II

Viac informácií sa dozviete na detaile fondu a v letáku fondu, špeciálne pripravenom pre túto investičnú príležitosť:

  Detail fondu

  

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Stránky CPR 2028

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

Viac informácií sa dozviete na detailu fondu, kde nájdete aj leták, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť:

Stránky BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND  08/2025

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť  

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 08/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND  01/2025

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 01/2025

Leták 11/2024

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 11/2024

Viac informácií sa dozviete v našom letáku, ktorý sme pre Vás pripravili špeciálne pre túto investičnú príležitosť.

Stiahnuť

Detailné informácie o fonde hľadajte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 11/2024