AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C)

ISIN: LU2505991617
Ku dňu 25/11/2022
NAV AUM
49,82 51,29M

Fond má čistý očakávaný výnos 5,4 % ročne* (ide o očakávaný výnos k 15.08.2022)

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Lenže nepodliehať emóciám, nereagovať zbrklo, zvlášť keď dôjde k trhovým zmenám, nie je vždy jednoduché.

Preto prichádzame s "Buy a Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a Sleduj". Stratégia kombinuje to najlepšie z držania jedného dlhopisu a z investovania do celého fondu (viac ako stovka dlhopisov). Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzifikáciu, ročný kupón aj zisk.

Viac o strategii "Buy & Watch"

  Aktuálny očakávaný výnos    Leták fondu

Charakteristiky AFS Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 v skratke:

- investícia na 4 roky (splatnosť v novembri 2026)
- 100+ starostlivo vybraných dlhopisov
- investícia, ktorá bojuje s rastúcou infláciou
- priaznivý daňový režim otvoreného podielového fondu
- dôkladné riadenie rizika investície

Investičný príklad

Príkladom emitenta dlhopisu je spoločnosť Hilton Grand Vacations. Pôvodne dcérska spoločnosť hotelového impéria Hilton, teraz samostatná spoločnosť, sa zameriava na správu a prevádzku prázdninových rezortov a víl. Nehnuteľnosti sú v spoločnom vlastníctve členov, ktorí majú výhradné užívanie nehnuteľností po určitú dobu (tzv. "timeshare").

Predpokladaný životný cyklus Buy & Watch

Životný cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 11/2026 začína 2 mesačným upisovacím obdobím. Po jeho konci už nie je možné realizovať dalšie nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dôjde ku speňaženiu všetkých aktív fondu podľa platných pravidiel a bežných postupov.

Poznámka k zobrazeniu výkonnosti: prvý oficiálny kurz fondu bude publikovaný po skončení upisovacieho obdobia (v priebehu novembra 2022). Oceňovanie fondu bude ďalej prebiehať na dennej báze.

 Kontaktujte nás   Leták fondu

Cenník


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND

Popis fonduFond ponúka investorom možnosť investovať do štátnych a podnikových dlhopisov vydaných emitentmi z rozvíjajúcich sa trhov. V rámci stratégie sú do portfólia vyberané primárne dlhopisy denominované v amerických dolároch alebo iných menách krajín OECD. Dôvodom je vyššia stabilita týchto dlhopisov v porovnaní s dlhopismi vydanými v lokálnej mene.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND

     Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom a aktívnym riadením úrokového rizika. Portfólio obsahuje všetky typy dlhopisových trhov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisov s vysokým výnosom – vďaka rôznym typom na sebe nezávislých dlhopisov je dosiahnutá lepšia výkonnosť očistená o riziko. Fond môže vykonávať aj krátke pozície na štátne dlhopisy, pričom sa snaží dosiahnuť kladné zhodnotenie aj v prípade poklesu ich cien.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patrí následujúci:AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND - A - DA  Dlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom v prostredí nízkych úrokových sadzieb.      Prečo AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND?Vysoký rating od renomovanej agentúry: Morningstar RatingTM ****Ocenenie: hlavná cena Euro Fund Award v kategórii dlhopisových fondov a cena Lipper Fund Award za najlepšiu výkonnosť v kategórii dlhopisových fondov s vysokým výnosom.Aktívna správa portfólio manažéra s viac ako dvadsaťročnou praxou.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom. Manažér fondu investuje do širokého spektra štátnych a  amerických firemných dlhopisov. Portfólio je mierne doplnené o európske dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. V portfóliu nájdeme viac ako 1000 titulov, čo je veľmi silná obrana proti riziku prípadného bankrotu niektorej z firiem. Priemerný kreditný rating portfólia musí byť vždy v investičnom stupni (najhoršie BBB-).      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond