Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Investujeme do 25 až 35 spoločností, ktoré považujeme vo svojom odvetví za najlepšie na svete.
Amundi Funds Polen

RYTMUS S8+ Value Booster - Motor pre vaše investície

Portfólio postavené na výbere kvalitných a perspektívnych fondov so 4/5* hodnotením od Morningstar.
RYTMUS S8+ Value Booster
Search for a fund

NAV, Documentation, Reporting

Novinky

Amundi, najväčší európsky správca aktív1

Amundi vyvíja a spravuje celý rad finančných riešení pre investorov, o ktorých sa stará prostredníctvom vybraných bánk a nezávislých distribútorov po celom svete.

O Amundi

1 Najväčší správca aktív v Európe, na základe globálnych aktív pod správou (AUM) a hlavným sídlom správcu v Európe - Zdroj IPE “ Top 400 asset managers” publikovaných v júni 2015 a na základe AUM k decembru 2014.