Globálne skúsenosti, lokálny prístup

   

Amundi je najväčším európskym správcom aktív z hľadiska aktív pod správou, a patrí medzi 101 najväčších správcov na svete.

Vďaka silnému rastu a nedávným akvizíciám aktuálne spravuje viac ako 2 116 miliárd2 euršiestich investičných centrách3.

2 116

miliárd eur aktív pod správou2

Číslo 1

v Európe1

Top 10

celosvetovo1

Široká škála investičných stratégií

Dôkladná znalosť investičného prostredia v oblasti pasívnych aj aktívnych stratégií, zahrňujúca:

  • aktívne dlhopisové, akciové a zmiešané portfóliá zamerané na generovanie alfy (pridanej hodnoty)
  • najmodernejšie kvantitatívne modely (smart beta a faktorové analýzy)
  • reálne aktíva (nehnuteľnosti, private equity, private debt, infraštruktúrne projekty)
  • poradenstvo a služby

A zameranie na podporu klientov s cieľom pomôcť im prijímať informované investičné rozhodnutia. Klienti môžu využívať odborné skúsenosti a znalosti skupiny Amundi opierajúci sa o naše jedinečné analytické schopnosti a zastúpenia v kľúčových finančných centrách po celom svete4.

 A comprehensive range of investment strategies

Potreby klientov na prvom mieste

A client-centric service model

Globálna klientská základňa s viac ako 100 miliónmi retailových, inštitucionálnych a firemných klientov odráža schopnosť skupiny Amundi získať si dôveru širokého spektra súkromných aj verejných investorov po celom svete.

Skupina sa spolieha na svoje rozsiahle skúsenosti a blízke vzťahy so svetovými manažérmi, distribučnými platformami a retailovými sieťami v Európe, ázijsko-tichomorskom regióne a Severnej Amerike.

Výsledkom je možnosť ponúknuť klientom produkty vytvorené na mieru, inovatívne služby, a prinášať pridanú hodnotu v investičnom poradenstve v súlade s potrebami a rizikovými profilmi retailových klientov.

Využívame naše komplexné znalosti a investičnú kultúru založenú na výskume, aby sme našim inštitucionálnym a firemným klientom na celom svete poskytli ucelené a objektívne investičné riešenia s vysoko kvalitnými službami.

Globálna pôsobnosť, skutočná blízkosť ku klientom

Amundi je v oblasti správy aktív nespornou jednotkou v Európe1 a má vedúce postavenie na kľúčových trhoch kontinentálnej Európy:

  • Amundi je číslom 1 vo Francúzsku,
  • je v top 3 v Taliansku4Rakúsku5,
  • a je popredným medzinárodným hráčom v Nemecku6

Vďaka spojeniu s Pioneer Investments v júli 2017 skupina získala rozšírené distribučné možnosti  v Severnej Amerike a ucelenú škálu manažérskych schopností, vďaka ktorým bude môcť lepšie reagovať na požiadavky investorov v azijsko-tichomorskom regióne a na Strednom Východe.

Všetky naše pobočky nájdete na about.amundi.com

Pre viac informácií

Ak sa chcete dozvedieť viac o skupine Amundi, jej akcionároch a personálnej politike, alebo máte záujem sledovať denné aktuálne informácie, navštívte našu korporátnu webstránku

Prejsť na korporátnu webstránku

1. Zdroj: Rebríček IPE „Top 500 Asset Managers“ (500 najväčších správcov aktív) zverejnený v júni 2023, podľa údajov o aktívach spravovaných v decembri 2022.

2. Zdroj: Amundi údaje k 31/03/2024

3. Investičné centrá: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paríž a Tokio

4. Zdroj: Assogestioni, Február 2024

5. Zdroj: VÖIG, Február 2024

6. Zdroj: BVI, Decembri 2022

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.