RYTMUS S+

   
Program pravidelného investovania RYTMUS "S+" ponúka možnosť, ako využiť už aj malé čiastky pravidelne na uskutočnenie cieľov, ktoré sa Vám môžu zdať náročné a nedosiahnuteľné. Program RYTMUS je mimoriadne flexibilný a prispôsobí sa Vašim potrebám. Jednoducho si zvoľte svoj investičný horizont a výšku svojej mesačnej investície. Vyberať si môžete z viacerých moderných portfólií podľa Vášho rizikového profilu, od defenzívneho až po rastové.   

Na mieru Vašim potrebám

Portfólia programu RYTMUS sú vytvorené tak, aby dokázali pokryť investičné obdobia rôznych dĺžok a zároveň aby sa vhodne rozložili investičné riziká. Ide o jeden z najflexibilnejších investičných programov na slovenskom trhu. Zloženie portfólií je navrhnuté tímom analytikov a portfólio manažérov, a zodpovedá moderným trendom a aktuálnej aj očakávanej ekonomickej situácii. 

Rytmus pre vaše sny a ciele

Chcem sa zabezpečiť na dôchodok

Demografický vývoj v posledných rokoch nasvedčuje tomu, že štát v budúcnosti nebude schopný adekvátne zabezpečiť svojich občanov v starobe. Vezmite preto svoju budúcnosť do svojich rúk a nespoliehajte sa na ostatných... 

Chcem zabezpečiť svoju rodinu a deti

Zabezpečte svoje deti do budúcnosti a doprajte im finančnú rezervu, aby sa mohli neskôr osamostatniť. Pomôžte im študovať kvalitnú školu, zariadiť si vlastné bývanie alebo rozvíjať svoj talent. Doprajte im možnosť cestovať a poznávať svet... 

Chcem lepšie bývanie alebo predčasne splatiť hypotéku

Vytvorte si rezervu na predčasné splatenie hypotéky, pretože nízke úrokové sadzby nebudú trvať večne. Snívate o vlastnom bývaní a nechcete si brať zbytočne hypotéku? Pravidelné investovanie Vám pomôže splniť si sny...

Vyberte si svoj RYTMUS

Minimálna investícia je od 30 eur, v priemere si však klienti do našich portfólií posielajú 60-70 eur mesačne.

Sami si volíte investičný horizont (v rozmedzí od 3 do 20 rokov, a viac), ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám, a taktiež spôsob úhrady vstupného poplatku.

Môžete pravidelne investovať, posielať mimoriadne investície, prerušiť investovanie na potrebnú dobu, zmeniť portfólio a tiež kedykoľvek si peniaze z Programu RYTMUS vybrať. 

Môžete si otvoriť aj niekoľko programov naraz, pre rôzne ciele a investičné horizonty. 

S5+ Defenzívne (investičný horizont 5 rokov a viac)

S7+ Vyvážené (investičný horizont 7 rokov a viac)

S10+ Akciové hodnotové (investičný horizont 10 rokov a viac)

S15+ Akciové rastové (investičný horizont 15 rokov a viac)

 

Na uzatvorenie Programu RYTMUS potrebujete uzavrieť zmluvu so svojim finančným sprostredkovateľom. Zoznam nami zazmluvnených distribučných partnerov nájdete tu .

Svoje investície si môžete sledovať v aplikácii "Moje Amundi"

Program RYTMUS

Program pravidelného investovania do portfólií zložených zo zahraničných fondov skupiny Amundi

Pravidelný investičný "rytmus" naučí Vaše peniaze "pracovať".