RYTMUS S+

   
Program pravidelného investovania RYTMUS "S+" ponúka možnosť, ako využiť už aj malé čiastky pravidelne na uskutočnenie cieľov, ktoré sa Vám môžu zdať náročné a nedosiahnuteľné. Program RYTMUS je mimoriadne flexibilný a prispôsobí sa Vašim potrebám. Jednoducho si zvoľte svoj investičný horizont a výšku svojej mesačnej investície. Vyberať si môžete z viacerých moderných portfólií podľa Vášho rizikového profilu, od defenzívneho až po rastové.   

Vyberte si svoj RYTMUS

 Minimálna investícia je od 30 eur, v priemere si však klienti do našich portfólií posielajú 60-70 eur mesačne.

Sami si volíte investičný horizont (v rozmedzí od 3 do 20 rokov, a viac), ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám, a taktiež spôsob úhrady vstupného poplatku.

Môžete pravidelne investovať, posielať mimoriadne investície, prerušiť investovanie na potrebnú dobu, zmeniť portfólio a tiež kedykoľvek si peniaze z Programu RYTMUS vybrať. 

Môžete si otvoriť aj niekoľko programov naraz, pre rôzne ciele a investičné horizonty. 

 S5+ Defenzívne (investičný horizont 5 rokov a viac)

   

   

S7+ Vyvážené (investičný horizont 7 rokov a viac)

   

  

S8+ Value Booster (investičný horizont 8 rokov a viac)

  

  

S10+ Akciové hodnotové (investičný horizont 10 rokov a viac)

  

  

S15+ Akciové rastové (investičný horizont 15 rokov a viac)

Na uzatvorenie Programu RYTMUS potrebujete uzavrieť zmluvu so svojim finančným sprostredkovateľom. Zoznam nami zazmluvnených distribučných partnerov nájdete  tu .

Svoje investície si môžete sledovať na webstránke Moje Amundi

Dokumenty

 

Brožúra RYTMUS S+

 

Mesačná správa S+

 

Mesačná správa S8+

 

Cenník RYTMUS S+