Dividendové fondy

   

V súčasnom prostredí nízkych úrokov konzervatívnych nástrojov je nutné hľadať alternatívy k tradičným zdrojom príjmov.

Také, ktoré môžu ponúknuť aj niečo naviac:

Dividendový výnos vyplatený každý rok, rastový potenciál do budúcnosti a udržateľnosť výplaty vysokých dividend.

Doprajte sebe a svojím peniazom dividendový výnos až 5,5% s fondami Amundi.

  • vysoký, dopredu cieľovaný dividendový výnos
  • pravidelná výplata dividendy až 4x ročne
  • atraktívne riešenie v aktuálnom prostredí nízkych úrokových sadzieb
  • vysoká kvalita a profesionálna správa finančných prostriedkov: Amundi je najväčším správcom aktív v Európe

*Pozn. O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ.

   

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Cieľ: 5,5%

Cieľ pre rok 2024

Čo získate: široké spektrum svetových aktív vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov.

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne 4x ročne dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície. Táto investícia je menovo zaistená voči pohybom kurzu EUR / USD.

K dispozícii je distribučná trieda fondu (vyplácajúca dividendy) ako aj reinvestičná trieda (kde sa dividendy nevyplácajú, ale reinvestujú v rámci portfólia fondu).

   

stránky produktu

Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income

Cieľ: 4,5%

Cieľ pre rok 2024

Čo získate: široké spektrum aktív v eurách vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov.

Cieľ fondu: vyplácať 4x ročne pravidelný dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície.

K dispozícii je distribučná trieda fondu (vyplácajúca dividendy) ako aj reinvestičná trieda (kde sa dividendy nevyplácajú, ale reinvestujú v rámci portfólia fondu).

   

stránky produktu

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Cieľ: 3,5%

Cieľ pre rok 2024

Čo získate: nepriamy podiel na svetových spoločnostiach prevažne v Amerike, Európe a Japonsku, vyplácajúcich vysoké dividendy.

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne, dlhodobo a stabilne 4x ročne vysoký príjem vďaka dividendám prijatým do portfólia.

   

stránky produktu

Amundi Funds European Equity Sustainable Income

Cieľ 4%

Cieľ pre rok 2024

Čo získate: nepriamy podiel na stabilných európskych spoločnostiach vyplácajúcich vysoké dividendy.

Cieľ fondu: vyplácať 2x ročne pravidelný a dlhodobo stabilný vysoký príjem vďaka dividendám prijatým do portfólia fondu. 

   

stránky produktu

Amundi Funds Strategic Bond

Cieľ nevyhlasuje

Čo získate: široké flexibilné portfólio dlhopisov, vrátane dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov s vysokým výnosom.

Cieľ fondu: zaistiť atraktívny výnos pri minimalizácii rizika kolísania investície.

   

stránky produktu

Zistite viac o našej ponuke fondov