Dividendové fondy

   

V súčasnom prostredí nízkych úrokov konzervatívnych nástrojov je nutné hľadať alternatívy k tradičným zdrojom príjmov.

Také, ktoré môžu ponúknuť aj niečo naviac:

Dividendový výnos vyplatený každý rok, rastový potenciál do budúcnosti a udržateľnosť výplaty vysokých dividend.

Doprajte sebe a svojím peniazom dividendový výnos až 5,5% s fondami Amundi.

  • vysoký, dopredu cieľovaný dividendový výnos
  • pravidelná výplata dividendy až 4x ročne
  • atraktívne riešenie v aktuálnom prostredí nízkych úrokových sadzieb
  • vysoká kvalita a profesionálna správa finančných prostriedkov: Amundi je najväčším správcom aktív v Európe

*Pozn. O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ.

   

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Cieľ: 5,5%

Cieľ pre rok 2023

Čo získate: široké spektrum svetových aktív vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov.

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne 4x ročne dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície. Táto investícia je menovo zaistená voči pohybom kurzu EUR / USD.

K dispozícii je distribučná trieda fondu (vyplácajúca dividendy) ako aj reinvestičná trieda (kde sa dividendy nevyplácajú, ale reinvestujú v rámci portfólia fondu).

   

stránky produktu

Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income

Cieľ: 4%

Cieľ pre rok 2023

Čo získate: široké spektrum aktív v eurách vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov.

Cieľ fondu: vyplácať 4x ročne pravidelný dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície.

K dispozícii je distribučná trieda fondu (vyplácajúca dividendy) ako aj reinvestičná trieda (kde sa dividendy nevyplácajú, ale reinvestujú v rámci portfólia fondu).

   

stránky produktu

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Cieľ: 3,5%

Cieľ pre rok 2023

Čo získate: nepriamy podiel na svetových spoločnostiach prevažne v Amerike, Európe a Japonsku, vyplácajúcich vysoké dividendy.

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne, dlhodobo a stabilne 4x ročne vysoký príjem vďaka dividendám prijatým do portfólia.

   

stránky produktu

Amundi Funds European Equity Sustainable Income

Cieľ 4%

Cieľ pre rok 2023

Čo získate: nepriamy podiel na stabilných európskych spoločnostiach vyplácajúcich vysoké dividendy.

Cieľ fondu: vyplácať 2x ročne pravidelný a dlhodobo stabilný vysoký príjem vďaka dividendám prijatým do portfólia fondu. 

   

stránky produktu

Amundi Funds Strategic Bond

Cieľ nevyhlasuje

Čo získate: široké flexibilné portfólio dlhopisov, vrátane dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov s vysokým výnosom.

Cieľ fondu: zaistiť atraktívny výnos pri minimalizácii rizika kolísania investície.

Fond sa premenoval na Amundi Funds Strategic Bond k 20.1.2020 z pôvodného názvu Amundi Funds Euro Strategic Bond.

   

stránky produktu

Zistite viac o našej ponuke fondov

Zmiešaný
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME

Popis fonduFond je zameraný na dividendový výnos. Jeho vedľajším cieľom je v strednom až dlhom období zhodnocovanie kapitálu. Investuje do diverzifikovaného portfólia zloženého z akcií, vládnych i nevládnych dlhopisov. Fond môže investovať tiež do neregulovaných fondov, inštrumentov peňažného trhu a do zaistených inštrumentov.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME

Popis fonduAkciový fond, ktorým získate nepriamo podiel na silných európskych spoločnostiach, ktoré dlhodobo vyplácajú vysoké dividendy. Cieľom fondu je vyplácať 2x ročne dlhodobý stabilný vysoký príjem vďaka dividendám, ktoré tieto spoločnosti vyplatia do portfólia fondu. Fond stanovuje cieľ transparentne vždy na začiatku roka.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondyOznamenie investorom - Zmeny v januári 2020Q&A - Zmeny v januári 2020

Zobraziť fond
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME

Popis fonduZmiešaný fond so širokým spektrom globálnych aktív od akcií, cez komodity, realitné fondy až po dlhopisy. Fond je zameraný prevažne na aktíva v eurách, ale môže časť svojich aktív investovať aj do cenných papierov v iných menách za predpokladu, že sú zaistené späť do EUR.Cieľom fondu je vyplácať pravidelný dlhodobý stabilný príjem z dividend za súčasnej minimalizácie rizika kolísania investície. Dividendový cieľ je stanovený vždy na začiatok roka. Pre rok 2022 bol stanovený na 3%.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patria nasledujúce:AMUNDI FUNDS II - EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A - EUR - QD    O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ.Široká škála aktív a pravidelný príjem zo získaných dividend.     Prečo AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME?Stabilný výnos a pravidelný príjem až 3% ročne.Široké spektrum svetových aktív od akcií, cez komodity až po dlhopisy.Kvalitné akcie, udržateľnosť dividendy a nízka volatilita.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond