Dividendové fondy

   

V súčasnom prostredí nízkych úrokov konzervatívnych nástrojov je nutné hľadať alternatívy k tradičným zdrojom príjmov.

Také, ktoré môžu ponúknuť aj niečo naviac:

Dividendový výnos vyplatený každý rok, rastový potenciál do budúcna a udržateľnosť výplaty vysokých dividend.

Doprajte sebe a svojím peniazom až 6% dividendový výnos s hviezdnými fondami Amundi.

  • vysoký, dopredu cielený dividendový výnos
  • pravidelná výplata dividendy až 4x ročne
  • atraktívne riešenie v aktuálnom prostredí nízkých úrokových sadzieb
  • vysoká kvalita a profesionálna správa prostriedkov: Amundi je najväčším správcom aktív v Európe a držiteľom prestížneho londýnského ocenenia  Správca aktív roku 2017.

   

Leták - Dividendové fondy

Amundi Funds – Global Equity Target Income

Cieľ: 6%

Cieľ pre rok 2019

Čo získáte: podiel na svetových spoločnostiach prevážne v Amerike, Európe a Japonsku vyplácajúcich vysoké dividendy

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne dlhodobo stabilne vysoký príjem vďaka dividendám (2/3 výnosu) a opčným stratégiám (1/3 výnosu)

   

stránky produktu

Amundi Funds – European Equity Target Income

Cieľ 6%

Cieľ pre rok 2019

Čo získáte: podiel na silných európských spoločnostiach vyplácajúcích vysoké dividendy

Cieľ fondu: vyplácať pravidelný a dlhodobo stabilný vysoký príjem vďaka dividendám (2/3 výnosu) a opčným strategiám (1/3 výnosu)

   

stránky produktu

Amundi Funds – Global Multi-Asset Target Income

Cieľ: 4,5%

Cieľ pre rok 2019

Čo získate: široké spektrum svetových aktiv vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne a dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície

   

stránky produktu

Amundi Funds – Euro Multi-Asset Target Income

Cieľ: 3%

Cieľ pre rok 2019

Čo získate: široké spektrum svetových aktív vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov

Cieľ fondu: vyplácať pravidelný dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície

*Cieľ fondu je stanovený pre zakladajúcu triedu Amundi Funds II – Euro Multi-Asset Target Income Class E EUR, spustenú v 12/2017

   

stránky produktu

Amundi Funds - Euro Strategic Bond

Cieľ: 3%*

Čo získate: široké flexibilné portfólio dlhopisov, vrátane dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov s vysokým výnosom

Cieľ fondu: zaistiť atraktívny výnos pri minimalizácii rizika kolísania investície

*Dividendový výnos za rok 2018 pre Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR_D

   

stránky produktu