Dividendové fondy

   

V súčasnom prostredí nízkych úrokov konzervatívnych nástrojov je nutné hľadať alternatívy k tradičným zdrojom príjmov.

Také, ktoré môžu ponúknuť aj niečo naviac:

Dividendový výnos vyplatený každý rok, rastový potenciál do budúcna a udržateľnosť výplaty vysokých dividend.

Doprajte sebe a svojím peniazom až 6% dividendový výnos s hviezdnými fondami Amundi.

  • vysoký, dopredu cielený dividendový výnos
  • pravidelná výplata dividendy až 4x ročne
  • atraktívne riešenie v aktuálnom prostredí nízkých úrokových sadzieb
  • vysoká kvalita a profesionálna správa prostriedkov: Amundi je najväčším správcom aktív v Európe a držiteľom prestížneho londýnského ocenenia  Správca aktív roku 2017.

   

Leták - Dividendové fondy

Amundi Funds – Global Equity Target Income

Cieľ: 6%

Cieľ pre rok 2019

Čo získáte: podiel na svetových spoločnostiach prevážne v Amerike, Európe a Japonsku vyplácajúcich vysoké dividendy

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne dlhodobo stabilne vysoký príjem vďaka dividendám (2/3 výnosu) a opčným stratégiám (1/3 výnosu)

   

stránky produktu

Amundi Funds – European Equity Target Income

Cieľ 6%

Cieľ pre rok 2019

Čo získáte: podiel na silných európských spoločnostiach vyplácajúcích vysoké dividendy

Cieľ fondu: vyplácať pravidelný a dlhodobo stabilný vysoký príjem vďaka dividendám (2/3 výnosu) a opčným strategiám (1/3 výnosu)

   

stránky produktu

Amundi Funds – Global Multi-Asset Target Income

Cieľ: 4,5%

Cieľ pre rok 2019

Čo získate: široké spektrum svetových aktiv vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov

Cieľ fondu: vyplácať pravidelne a dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície

   

stránky produktu

Amundi Funds – Euro Multi-Asset Target Income

Cieľ: 3%

Cieľ pre rok 2019

Čo získate: široké spektrum svetových aktív vrátane výnosového potenciálu alternatívnych zdrojov

Cieľ fondu: vyplácať pravidelný dlhodobo stabilný príjem z dividend a zároveň minimalizovať riziko kolísania investície

*Cieľ fondu je stanovený pre zakladajúcu triedu Amundi Funds II – Euro Multi-Asset Target Income Class E EUR, spustenú v 12/2017

   

stránky produktu

Amundi Funds - Euro Strategic Bond

Cieľ: 3%*

Čo získate: široké flexibilné portfólio dlhopisov, vrátane dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov s vysokým výnosom

Cieľ fondu: zaistiť atraktívny výnos pri minimalizácii rizika kolísania investície

*Dividendový výnos za rok 2018 pre Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR_D

   

stránky produktu

Zistite viac o našej ponuke fondov

Zmiešaný
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME

Popis fonduFond je zameraný na dividendový výnos. Jeho vedľajším cieľom je v strednom až dlhom období zhodnocovanie kapitálu. Investuje do diverzifikovaného portfólia zloženého z akcií, vládnych i nevládnych dlhopisov. Fond môže investovať tiež do neregulovaných fondov, inštrumentov peňažného trhu a do zaistených inštrumentov.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME

Popis fonduAkciový fond zameraný na kvalitné dividendové akcie. Investíciou získate nepriamo podiel na silných európskych spoločnostiach, ktoré dlhodobo vyplácajú vysoké dividendy. Cieľom fondu je vyplácaťdlhodobý stabilný vysoký príjem vďaka dividendám (2/3 výnosu) a opčným stratégiám (1/3 výnosu). Fond stanovuje cieľ transparentne vždy na začiatku roka.Cieľ sa dlhodobo pohybuje okolo 6% ročne.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME

Popis fonduZmiešaný fond so širokým spektrom globálnych aktív od akcií, cez komodity, realitné fondy až po dlhopisy. Fond je zameraný prevažne na aktíva v eurách, ale môže časť svojich aktív investovať aj do cenných papierov v iných menách za predpokladu, že sú zaistené späť do EUR.Cieľom fondu je vyplácať pravidelný dlhodobý stabilný príjem z dividend za súčasnej minimalizácie rizika kolísania investície. Dividendový cieľ je stanovený vždy na začiatok roka. Pre rok 2019 bol stanovený na 3%.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patria nasledujúce:AMUNDI FUNDS II - EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A - EUR - QD    O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ.Široká škála aktív a pravidelný príjem zo získaných dividend.     Prečo AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME?Stabilný výnos a pravidelný príjem až 3% ročne.Široké spektrum svetových aktív od akcií, cez komodity až po dlhopisy.Kvalitné akcie, udržateľnosť dividendy a nízka volatilita.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond