Amundi Slovenská republika

Profil spoločnosti

Na Slovensku pôsobí Amundi prostredníctvom spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (Amundi CR) a stará sa o aktíva retailovým aj privátnym klientom, ako aj inštitucionálnym investorom. Svoje produkty poskytuje prostredníctvom pobočiek UniCredit Bank a ďalších vybraných nezávislých finančných sprostredkovateľov. Amundi CR v Prahe riadi pobočky aj na Slovensku a v Bulharsku.

25 rokov

skúseností

8 mld. EUR

majetku pod správou

500 tisíc klientov

v ČR, SR a Bulharsku

150+

Viac ako 150 investičných príležitostí

Sila medzinárodnej finančnej skupiny Amundi

Hlavným a jediným akcionárom Amundi CR je medzinárodne pôsobiaca skupina Amundi, ktorá je dnes najväčším správcom aktív v Európe.

Amundi je prítomná v 37 krajinách sveta a manažérske tímy Amundi pôsobia vo všetkých hlavných svetových finančných centrách v (Paříž, Londýn, Miláno, Dublin, Tokio, Boston). Potvrdením kvality značky Amundi je aj dôvera viac ako 100 miliónov retailových, privátnych a inštitucionálnych klientov z celého sveta. 

Široká produktová ponuka

Pre investorov máme k dispozícii viac ako 100 investičných príležitostí. Naša ponuka pokrýva všetky typy aktív (akcie, dlhopisy, krátkodobé investície) na vyspelých aj na rozvíjajúcich sa trhoch. Vyberať si môžu aj podľa štýlu investovania (rastová alebo hodnotová stratégia), indexové fondy, ETF fondy alebo fondy s absolútnym výnosom. Našou konkurenčnou výhodou je aj ponuka tematicky zameraných fondov. Najpredávanejším produktom na Slovensku je jeden z najflexibilnejších a najoceňovanejších investičných programov na trhu – Program pravidelného investovania RYTMUS