Video 1:52 min - Naša integrácia riešenia ESG

  

 
Investujeme, pretože máme priania a ašpirácie, ktoré si v budúcnosti chceme splniť. Otázkou ale je, ako taká budúcnosť bude vyzerať? Nemala by sa aj samotná investícia zaoberať tým, v akých podmienkach budeme žiť?

Naše riešenie   

Ako jednotlivci nedokážeme čeliť všetkým výzvam spojených s klimatickými zmenami, ovplyvniť geopolitické prostredie alebo to, ako budú technológie ovplyvňovať naše životy. Spoločne to ale zvládnuť môžeme – zodpovedným investovaním s Amundi - výberom spoločností, ktoré nielen dosahujú výborné výsledky, ale  pomáhajú tiež tvoriť lepší svet.  

  Zodpovedná investičná politika     ESG brožúra Amundi     

Amundi: Zaväzujeme sa k podporovaniu zmien pri dosiahnutí zhodnotenia

Našou ambíciou do roku 2021 je nielen vystupovať ako zodpovedný aktér, ale taktiež sa aktívne podieľať na zmenách nášho prostredia.

Vďaka našej veľkosti a hlasovacím právam sa usilujeme o podporu zmysluplných rozhodnutí, ktoré budú prospešné pre životné prostredie a spoločnosť ako celok.

  Zistite viac

Snažíme sa o:

  1. Umožnenie dosahovať zhodnotenie peňažných prostredkov našich klientov prostredníctvom zdpovedného investovania
  2. Pôsobenie na spoločnosti smerom k zodpovednému správaniu
  3. Uplatňovanie ESG kritérií pre celú našu ponuku produktov, a to do konce roku 2021

 

Zamerané na ESG:

Prečo používame stratégiu "Najlepší vo svojej triede"

Existuje mnoho rôznych modelov, ktoré môžu portfólio manažéri kombinovať a integrovať v rámci zodpovedného investovania do svojich portfólií. Integráciu pravidiel ESG volíme tam, kde sa investícia silno dotýka životného prostredia, spoločnosti alebo spôsobu riadenia firiem.

ESG označuje nefinančné kritériá, ktoré merajú dopad na životné prostredie (E), rešpekt k sociálnym hodnotám (S) a aspekty prospešného riadenia spoločností (G).

Amundi sa ďalej zaväzuje byť spoločnosťou, ktorá 100 % spĺňa ESG kritériá v zmysle managementu, ratingu a volebnej politiky.

Všetko je vysvetlené v užitočnej príručke:
Udržateľný prístup spoločnosti Amundi .

Environment, Social, Governance

 

Analyzovanie spoločností optikou "E" ("Environment") enviromentálnych kritérií znamená zisťovanie dopadov podnikových aktivít na životné prostredie z globálnej aj lokálnej perspektívy. 

Dozvedieť sa viac

Analyzovanie spoločností pomocou "S" ("Social") sociálnych kritérií znamená, že je spoločnosť schopná reagovať na celospoločenské výzvy, adaptovať korporátne postupy založené na transparentnosti, etike, rešpektovaní zamestnancov a občianskej spoločnosti.

Dozvedieť sa viac

Za písmenom "G" ("Governance") sa ukrývajú kritériá zodpovedného riadenia spoločností. Posudzované sú zásady odmeňovania manažérov, zloženie predstavenstva, kontrolné postupy, dodržiavanie legislatívy a etických noriem.

Dozvedieť sa viac

Pre lepší zajtrajšok investujeme už dnes

Sme presvedčení, že zodpovedné investovanie nemusí byť na úkor výkonnosti. Zakladáme si na výbere kvalitných spoločností nielen po finančnej stránke, tj. atraktívne ocenenie alebo silná súvaha, ale aj tých, ktorých nefinančné faktory môžu z dlhodobého hľadiska zlepšiť výnosy. Vyhodnocujeme tak aj dopady aktivít spoločností na životné prostredie alebo na spoločnosť.

Multi-Asset Sustainable Future je aktívne spravované konzervatívne portfólio, ktoré obsahuje viac druhov finančných aktív. Hlavnym cieľom je potom dosahovať atraktívne výnosy s prívlastkom udržateľné a dodržanie ESG kritérií.

Zistiť viac

AF Global Equity Sustainable Income

Akciový fond zameraný na kvalitné svetové akcie spoločensky zodpovedných firiem. Investíciou získate nepriamo podiel na svetových spoločnostiach prevažne v Amerike, Európe a Japonsku, ktoré dlhodobo vyplácajú vysoké dividendy.

Cieľom fondu je poskytovať udržateľný rast v kombinácii s pravidelným príjmom vďaka investíciam do kvalitných spoločensky zodpovedných spoločností.

                               Viac o fonde

AF Global Ecology ESG

Tento fond sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami na celom svete, ktoré vyrábajú produkty alebo technológie šetrné k životnému prostrediu alebo ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho prostredia.

                             Viac o fonde

Multi-Asset Sustainable Future

Fond kombinuje ako dlhopisy tak aj akcie s dôrazom na nízké kolísanie investície. Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze nielen finančných ukazovateľoch (silná súvaha, atraktívne ocenenie, udržateľnosť ziskov…), ale aj prísnych kritérií ESG – hodnotenie dopadov na životné prostredie (E – enviromental), spoločenských dopadov (S – social) a dopadov z hľadiska riadenia spoločnosti (G – governance).

Fond dosahuje najvyššie ocenenie 5 hviezd od Morningstar.

                           Viac o fonde