Využívanie príležitostí na akciových trhoch

Spoločnosť Amundi ponúka celú radu tradičných a inovatívnych akciových stratégií, ktoré vám pomáhajú získať prístup k rastovému potenciálu najrôznejších firiem: európske, ázijské alebo rozvíjajúce sa trhy, investície na jednotnom trhu, malé a stredné podniky atď.

Akcie: viac, ako si viete predstaviť!

Investovanie do firiem

  • Investovanie do akcií je všeobecne považované za efektívnu voľbu ak hľadáte dlhodobé zhodnotenie prostriedkov a to aj napriek tomu, že je s ním spojené vyššie riziko
  • Ide tiež o spôsob ako prispieť k rozvoju štátov, sektorov a financovaniu spoločností a mať prospech z ich rastu. Avšak výber vhodných spoločností je časovo náročný a vyžaduje dôkladnú znalosť príslušných trhov.
  • Preto si za svojich partnerov do akcií zvoľte špecialistov spoločnosti Amundi s ich osvedčenými odbornými znalosťami

Výber vhodných spoločností

  • Amundi je lídrom na tomto trhu vďaka spojeniu potrebnej odbornej analýzy a prítomnosti v daných regiónoch, hlavne v Európe. Sme v kontakte s firmami z celého sveta a realizujeme v nich celkovo viac ako 1 000 návštev za rok
  • Tento priamy kontakt je zásadný preto, aby sme naplno porozumeli spoločnostiam, ktoré vyberáme do portfólií fondov
  • Vďaka tomu, že pozorne sledujeme bežnú prevádzku každej spoločnosti, dokážeme určiť, ktoré z nich môžu v strednodobom a dlhodobom horizonte ponúknuť tie najlepšie výsledky.

Kľúčové body o správe akcií Amundi

Široká paleta tradičných a inovátorských stratégií v oblasti správy aktív

Analýza mnohých spoločností doplnená o osobné preverenie

Špecializované tímy po celom svete tak, aby boli čo najbližšie k príslušným trhom

Zistite viac o našej ponuke fondov

Akciový
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo majú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EU, ktoré prijali euro.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Akciový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

Popis fonduAkciový fond, investujúci do úspešných spoločností po celom svete s dôrazom na ich dôkladnú analýzu, finančnú aj celkovú stabilitu a analýzu konkurenčného prostredia.Do portfólia fondu vyberáme 60 kvalitných akcií svetových spoločností, ktoré musia mať silnú konkurenčnú výhodu (stabilita ziskov) a veľmi nízku zadĺženosť (finančná a prevádzková stabilita). Kľúčové tak pre nás je ako plné pochopenie celého obchodného modelu spoločnosti, tak aj analýza odvetví a ekonomiky, v ktorých pôsobí, a znalosť jej konkurenčného prostredia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH

Dynamické investičné riešenie, ktoré pod sebou združuje najlepšie akciové a dlhopisové fondy Amundi a ostatních svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov. Portfólio využíva potenciál akcií, ktoré sú zastúpené v rozmedzí od 65 % do 85 %. Zbytok tvoria predovšetkým dlhopisy. Vďaka  diverzifikácii aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.   Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia 65% - 85% podľa situácie na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí. Komplexné dynamické investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.     Prečo Amundi Funds Solutions - Sustainable Growth?Plné využitie ziskového potenciálu akcií, tie najlepšie svetové firmy.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí.   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte nás

Zobraziť fond