Využívanie príležitostí na akciových trhoch

Spoločnosť Amundi ponúka celú radu tradičných a inovatívnych akciových stratégií, ktoré vám pomáhajú získať prístup k rastovému potenciálu najrôznejších firiem: európske, ázijské alebo rozvíjajúce sa trhy, investície na jednotnom trhu, malé a stredné podniky atď.

Akcie: viac, ako si viete predstaviť!

Investovanie do firiem

  • Investovanie do akcií je všeobecne považované za efektívnu voľbu ak hľadáte dlhodobé zhodnotenie prostriedkov a to aj napriek tomu, že je s ním spojené vyššie riziko
  • Ide tiež o spôsob ako prispieť k rozvoju štátov, sektorov a financovaniu spoločností a mať prospech z ich rastu. Avšak výber vhodných spoločností je časovo náročný a vyžaduje dôkladnú znalosť príslušných trhov.
  • Preto si za svojich partnerov do akcií zvoľte špecialistov spoločnosti Amundi s ich osvedčenými odbornými znalosťami

Výber vhodných spoločností

  • Amundi je lídrom na tomto trhu vďaka spojeniu potrebnej odbornej analýzy a prítomnosti v daných regiónoch, hlavne v Európe. Sme v kontakte s firmami z celého sveta a realizujeme v nich celkovo viac ako 1 000 návštev za rok
  • Tento priamy kontakt je zásadný preto, aby sme naplno porozumeli spoločnostiam, ktoré vyberáme do portfólií fondov
  • Vďaka tomu, že pozorne sledujeme bežnú prevádzku každej spoločnosti, dokážeme určiť, ktoré z nich môžu v strednodobom a dlhodobom horizonte ponúknuť tie najlepšie výsledky.

Kľúčové body o správe akcií Amundi

Široká paleta tradičných a inovátorských stratégií v oblasti správy aktív

Analýza mnohých spoločností doplnená o osobné preverenie

Špecializované tímy po celom svete tak, aby boli čo najbližšie k príslušným trhom

Zistite viac o našej ponuke fondov