Zlučovanie fondov Amundi Funds a Amundi Funds II

Tu môžete nájsť oznámenia a informácie ohľadom zlučovania fondov   

Právne dokumenty

 

Pripravení na budúcnosť

Zlučovanie Luxemburskej rodiny fondov

Je nám potešením oznámiť Vám, že ako európsky líder, a spoločnosť, ktorá je medzi 10 najväčšími správcami aktív na svete (1) sme zavŕšili proces zlučovania našich dvoch rodín Luxemburských fondov Amundi Funds a Amundi Funds II, a vytvorili sme rodinu fondov, ktorá bude patriť svojim rozsahom k najlepším na svete.

 Ako sme vyberali cieľové fondy?

Vybrali sme najlepšie fondy z pôvodných rodín fondov, a to z hľadiska výkonnosti, veľkostí fondov, ich charakteristík a trhového potenciálu. Výsledkom je vlajková loď, ktorej rozsah ponúka našim klientom ucelenú, konkurencieschopnú a diverzifikovanú rodinu fondov Amundi Funds, naprieč všetkými triedami aktív, a ktorá ťaží z nášich lokálnych a globálnych investičných znalostí. 

Čo sa stalo?

Zlučovanie Luxemburských rodín fondov prebiehalo počas štyroch víkendov v priebehu júna 2019. Zdokonalená rodina fondov Amundi Funds je plne funkčná od 1. júla 2019. 

Čo sa stalo s mojím fondom?

Použite tabuľku nižšie, aby ste zistili, aké zmeny nastali vo Vašom fonde alebo ISIN-e po zlúčení.  

Alebo si stiahnite kompletný zoznam fondov, ktorých sa zlučovanie týkalo v tomto excelovskom súbore.

Stiahnuť tu 

Nástroj: Zmeny po zlúčení fondov

   Alebo
    error.
    Loading data
    loader
    Pôvodný názov fondu Pôvodný ISIN Pôvodný trieda Dátum zmeny Zmena Nový názov fondu Nový ISIN Nová trieda

    An error occured. Please, check the input file or contact the administrator.

    Právne informácie – oznámenie podielnikom / akcionárom

    Všetky informácie – oznámenia podielnikom / akcionárom 

    Nájdete tu