Investovanie do ETF fondov s férovými poplatkami

ETF Asset Management je inovatívne investičné riešenie ETF pre správu vášho portfólia. Tento moderný spôsob správy investičných portfólií vám šetrí čas a poskytuje nielen daňové, ale aj výrazné nákladové benefity, ako napríklad transparentný výkonnostný poplatok z dosahovaných výnosov namiesto vstupných poplatkov. 

ETF ponúka široké investičné možnosti

Podľa aktív:

akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, komodity, ...

Podľa geografického zamerania

vyspelé trhy, rozvíjajúce sa trhy, kontinenty, ...

Podľa sektoru:

technológie, energetika, financie, stavebníctvo, ...

Predstavujeme investovanie s ETF

Investícia je realizovaná prostredníctvom ETF fondov, kopírujúce trhové indexy, vďaka čomu je správa investícií jednoduchšia a efektívnejšia. ETF portfólia Vám umožnia rýchly a jednoduchý prístup k zhodnoteniu na trhu.

Fondy ETF ponúkajú investorom niekoľko zásadných výhod:

Ponúkame 4 portfólia

Konzervatívne portfólio

 • Zloženie: 20 % akcie, 80 % dlhopisy
 • Investičný horizont: 3 roky a viac
 • Očakávaná volatilita: 10 %

Určené pre opatrných investorov, ktorý sa zameriavajú na stabilný rast svojich investícií.

Výkonnosť portfólia

Balancované portfólio

 • Zloženie: 50 % akcie, 50 % dlhopisy
 • Investičný horizont: 5 rokov a viac
 • Očakávaná volatilita: 15 %

Určené pre investorov, ktorí chcú mať riziko rozumne rozložené a zachovať možnosť vyššieho zhodnotenia svojich finančných prostriedkov.

Výkonnosť portfólia

Dynamické portfólio

 • Zloženie: 75 % akcie, 25 % dlhopisy
 • Investičný horizont: 10 rokov a viac
 • Očakávaná volatilita: 20 %

Určené pre investorov s chuťou podstúpiť vyššie riziko, zároveň ale s možnosťou vysokých ziskov.

Výkonnosť portfólia

Akciové portfólio

 • Zloženie: 100 % akcie, 0 % dlhopisy
 • Investičný horizont: 10 rokov a viac
 • Očakávaná volatilita: 20 %

Najrizikovejšia stratégie určená pre investorov s vysokou mierou akceptácie rizika. Táto stratégie ponúka možnosť najvyššieho výnosu.

Výkonnosť portfólia

Posledné kvartálne správy

Konzervatívne portfólio

Balancované portfólio

Dynamické portfólio

Akciové portfólio

Dokumenty

Brožura ETF Asset Management