Investovanie do ETF fondov s férovými poplatkami

ETF Asset Management je inovatívne investičné riešenie ETF pre správu vášho portfólia. Tento moderný spôsob správy investičných portfólií vám šetrí čas a poskytuje nielen daňové, ale aj výrazné nákladové benefity, ako napríklad transparentný výkonnostný poplatok z dosahovaných výnosov namiesto vstupných poplatkov. 

ETF ponúka široké investičné možnosti

Podľa aktív:

akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, komodity, ...

Podľa geografického zamerania

vyspelé trhy, rozvíjajúce sa trhy, kontinenty, ...

Podľa sektoru:

technológie, energetika, financie, stavebníctvo, ...

Predstavujeme investovanie s ETF

Investícia je realizovaná prostredníctvom ETF fondov, kopírujúce trhové indexy, vďaka čomu je správa investícií jednoduchšia a efektívnejšia. ETF portfólia Vám umožnia rýchly a jednoduchý prístup k zhodnoteniu na trhu.

Fondy ETF ponúkajú investorom niekoľko zásadných výhod:

Ponúkame 4 portfólia

Konzervatívne portfólio

Zloženie: 20 % akcie, 80 % dlhopisy

Investičný horizont: 3 roky a viac

Očakávaná volatilita: 10 %

Vhodné pre opatrných investorov, ktorý sa zameriavajú na stabilný rast svojich investícií.

Balancované portfólio

Zloženie: 50 % akcie, 50 % dlhopisy

Investičný horizont: 5 rokov a viac

Očakávaná volatilita: 15 %

Vhodné pre investorov, ktorí chcú mať riziko rozumne rozložené a zachovať možnosť vyššieho zhodnotenia svojich finančných prostriedkov.

Dynamické portfólio

Zloženie: 75 % akcie, 25 % dlhopisy

Investičný horizont: 10 rokov a viac

Očakávaná volatilita: 20 %

Vhodné pre investorov s chuťou podstúpiť vyššie riziko, zároveň ale s možnosťou vysokých ziskov.

Akciové portfólio

Zloženie: 100 % akcie, 0 % dlhopisy

Investičný horizont: 10 rokov a viac

Očakávaná volatilita: 20 %

Najrizikovejšia stratégie vhodná pre investorov s vysokou mierou akceptácie rizika. Táto stratégie ponúka možnosť najvyššieho výnosu.

Sme motivovaní dosahovať výkonnosť

Transparentne nastavený systém poplatkov a odmien využíva princíp tzv. high-water mark. To znamená, že si účtujeme podiel zo zisku iba v prípade prekonania najvyššej v minulosti dosiahnutej čistej hodnoty portfólia.