Investujte do zaistených alebo garantovaných fondov

Pre klientov, požadujúcich určitú formu zabezpečenia pri investovaní, Amundi ponúka riešenia, ktoré ochraňujú Váš kapitál1) proti veľkým prepadom na finančných trhoch.

Podporované expertami

Finančná kríza a pokles úrokových sadzieb znervóznili sporiteľov, ktorí nie sú vždy ochotní pri hľadaní výnosu akceptovať nekontrolované riziko s ich kapitálom na päťročnom alebo dlhšom investičnom horizonte.

Ako odpoveď na to ponúkame investičné riešenia pre investorov, ktorí požadujú obmedzené investičné riziko a chcú diverzifikovať svoj majetok. 

V zaistených fondoch garantujeme investorom určitú mieru ochrany ich investovaného majetku alebo aspoň časti ich investovaného majetku (zníženého o vstupný poplatok). Na Slovensku je prvým z takýchto produktov fond Amundi Funds - Protect 90.

Ochraňujte svoju investíciu v čase vo fonde s garanciou. 

Naša expertíza - kľúčové body

Renomovaný,

najväčší správca aktív

v Európe

Inovatívny vývoj produktov, prispôsobený trhovým podmienkam

Tím odborníkov 

špecializovaný na tento typ produktov

Fondy, ktoré garantujú určitú mieru ochrany kapitálu

Naše zaistené, resp. garantované fondy umožňujú investorom benefitovať z akéhokoľvek potenciálneho rastu trhov z dlhodobého hľadiska, a zároveň do určitej miery ochraňujú kapitál proti veľkým prepadom na finančných trhoch. 

Pozrite si viac informácií o fonde Amundi Funds Protect 90