Odborníci na dlhopisové investície

Dlhopisy sú dlhové cenné papiere vydávané štátmi, organizáciami z verejného sektoru a podnikmi. Majiteľovi je na základe tzv. kupónu dlhopisu vyplácaný úrok (jeho výška je často stanovená v čase vydania dlhopisu).

Po určitej dobe emitent vyplatí majiteľovi nominálnu hodnotu dlhopisu. Existuje niekoľko kategórií dlhopisov, pričom každá z nich má iné charakteristiky. Dlhopisy sú považované za menej rizikové ako akcie, ktorých výnos sa predvída ťažšie.

Investičné príležitosti na všetkých svetových trhoch s pevným výnosom

Veľkosť a štruktúra trhov s pevným výnosom sa ďalej zväčšuje a rozvíja, takže ponúkajú investorom nové spôsoby ako dosahovať potenciálne výnosy. Naše rozsiahlé odborné znalosti, ktoré obsahujú všetky tieto trhy, nám umožňujú neustále pre našich klientov vyhľadávať najvhodnejšie príležitosti.

 

Amundi, líder v správe dlhopisov

Jednoduchý prístup k trhom  dlhopisov za konkurencieschopné ceny

Špecializované tímy, odborníci na výber cenných papierov

Globálna prítomnosť umožňujúca zachytiť tie najlepšie príležitosti všade, kde sa objavia

Aktívny a flexibilný prístup

 

 

01 | Diverzifikácia na všetkých trhoch dlhopisov

Pri vytváraní dlhopisového portfólia posudzujeme celú globálnu oblasť s pevným výnosom, od podnikových dlhopisov po dlhopisy investičného stupňa a úvery s vysokým výnosom, inflačné, dlhopisy na rozvíjajúcich sa trhoch, cenné papiere zaistené aktívami a devízové trhy. Táto flexibilita v spojení s diverzifikáciou po celom svete nám prostredníctvom našich európskych alebo globálnych riešení s pevným výnosom umožňuje vyhľadávať pre našich klientov hodnotu aj pri volatilných podmienkach na trhu

 

02 | Osvedčený investičný proces

Náš investičný proces sa v uplynulých dvoch desaťročiach osvedčil a obstál aj behom poslednej finančnej krízy. Je spojením dlhodobých strategických pozícií s taktickým výberom využívajúcim krátkodobé príležitosti. Naše tímy, ktoré sa zaoberajú správou majú k dispozícii všetky zdroje skupiny Amundi, okrem iného tiež analytické oddelenie s viac než stovkou analytikov, vrátane viac ako 40 špecialistov na problematiku pevných výnosov a úverových nástrojov.

03 | Rozsiahla ponuka stratégií

Ponúkame komplexný súbor stratégií aktívne spravovaných dlhopisov, vrátane krátkodobého riešenia likvidity, cez portfólia s dlhšou splatnosťou na trhoch štátnych a podnikových dlhopisov a nástrojov s pevným výnosom na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch až po portfólia s dlhodobou splatnosťou. Tieto stratégie sú k dispozícii prostredníctvom otvorených fondov alebo portfólií na mieru  a vo všetkých hlavných menách. Jednoducho vám dokážeme poskytnúť to, čo hľadáte, bez ohľadu na to, či požadujete čistú expozíciu voči trhom prostredníctvom pasívneho fondu alebo komplexné riešenie pre aktívnu správu investícií, vyvinutú presne podľa vašich potrieb, prípadne čokoľvek medzi tým.

Čo hovoria odborníci

Naše investičné stratégie

Hľadanie investičných príležitostí v meniacich sa podmienkach

Máme rozsah aj dosah potrebný k vyhľadávaniu hodnoty vo všetkých oblastiach s pevným výnosom, v rôznych regiónoch, s rôznymi časovými horizontmi a rôznymi rizikovými profilmi.

01 | Komplexná ponuka dlhopisov

Spoločnosť Amundi má strategické know- how zahŕňajúci najrôznejšie svetové aj európske dlhopisy a nástroje: dlhopisy, úverové nástroje investičného stupňa, dlhopisy s vysokým výnosom, cenné papiere kryté aktívami, konvertibilné a inflačné dlhopisy, meny a dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov. Našou snahou je vyhľadávať existujúcu hodnotu vo všetkých oblastiach, preto naše investičné tímy realizujú dynamickú alokáciu aktív využívajúcu našu rozsiahlu ponuku investičných nástrojov a opierajú sa o naše dlhodobé skúsenosti so súhrnnými stratégiami, ktoré sú pravidelne oceňované ratingovými agentúrami ako Morningstar a Lipper pre inovatívny prístup a vysoko kvalitnú správu.

02 | Podnikové dlhopisy

Naše stratégie v oblasti podnikových dlhopisov sú podporované našimi stabilnými a skúsenými tímami, ktoré úzko spolupracujú so špecializovanými úverovými analytikmi. Naše stratégie ťažia zo špičkového výskumu a analýzy uskutočňovanej v rámci skupiny Amundi. Investičné tímy sa o túto analýzu opierajú pri navrhovaní optimálnej alokácie v súlade s prevažujúcimi podmienkami na trhoch dlhopisov a úverových trhoch.

03 | Štátne dlhopisy

K najvhodnejšej dynamickej alokácii slúžia rozsiahle a preverené odborné znalosti spoločnosti Amundi a prejavuje sa pri tom 30 rokov skúseností v tejto oblasti, predovšetkým s európskymi štátnymi dlhopismi. Naše investičné tímy kombinujú dlhodobé makroekonomické pohľady s krátkodobou taktickou správou, čo umožňuje využívať hlavné príležitosti na trhoch v rôznych hospodárskych cykloch. Tieto hlavné odborné skúsenosti zahŕňajú euro a globálne stratégie čerpajúce z kľúčových schopnosti miestnych investičných tímov.

04 | Stratégie pre špecificky zamerané trhy

Spoločnosť Amundi je odhodlaná hľadať hodnotu v čo najväčšej palete nástrojov s pevným výnosom, a preto získala hlbokú znalosť stratégií pre špecificky zamerané trhy, ako sú devízové, cenné papiere kryté aktívami (ABS) a úvery. Pri zahrnutí do základných a doplňujúcich (satelitných) alokácií aktív tieto stratégie zlepšujú diverzifikáciu aktív a umožňujú rozpoznať príležitosti, ktoré existujú na všetkých všetkých trhoch nástrojov s pevným výnosom.

Stratégie pre americké nástroje s pevným výnosom

V snahe ponúkať čo najširšiu ponuku a riešenia, spoločnosť Amundi zdokonalila investičný proces týkajúci sa amerických nástrojov s pevným výnosom. Špecializovaný investičný tím vykonáva svoju činnosť lokálne a obsahuje mimo iných 8 senior správcov portfólií s pevným výnosom, ktoré majú v priemere 25 rokov skúseností v tomto odbore. Tento tím spravuje rozsiahle spektrum aktív s pomocou špecialistov zameriavajúcich sa na vybrané sektory: likvidné trhy, zaistené úvery a firemné úvery. Zameriava sa na výber zaistenia a sektorovú rotáciu a pristupuje jednotne k rôznym sektorom amerických nástrojov s pevným výnosom, pričom za účelom nájdenia atraktívnych sektorov a cenných kombinuje vlastné nástroje kvantitatívneho oceňovania s dôkladnou investičnou analýzou a skúsenosťami s týmto trhom.

Naša zavedená platforma je povestná dlhodobými odbornými znalosťami inštitucionálnych multisektorových stratégií  pre nástroje s pevným výnosom

  • Úverové stratégie: relatívna hodnota, globálne nástroje s vysokým výnosom, firemné úvery umožňujúce investovať do nástrojov investičného stupňa aj nástrojov s vysokým výnosom alebo cenných papierov zaistených hypotékou (MBS) a firemných úverov na rozvíjajúcich sa trhoch
  • Základné stratégie pre nástroje s pevným výnosom a americké štátne dlhopisy, vrátane stratégie celkového výnosu zvyšujúceho potenciálny výnos
  • Stratégie zaistené aktívami: od vysokej kvality úverov po agentúrne MBS a zaistené úvery

Zistite viac o našej ponuke fondov

Dlhopisový
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND

     Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom a aktívnym riadením úrokového rizika. Portfólio obsahuje všetky typy dlhopisových trhov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisov s vysokým výnosom – vďaka rôznym typom na sebe nezávislých dlhopisov je dosiahnutá lepšia výkonnosť očistená o riziko. Fond môže vykonávať aj krátke pozície na štátne dlhopisy, pričom sa snaží dosiahnuť kladné zhodnotenie aj v prípade poklesu ich cien.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patrí následujúci:AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND - A - DA  Dlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom v prostredí nízkych úrokových sadzieb.      Prečo AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND?Vysoký rating od renomovanej agentúry: Morningstar RatingTM ****Ocenenie: hlavná cena Euro Fund Award v kategórii dlhopisových fondov a cena Lipper Fund Award za najlepšiu výkonnosť v kategórii dlhopisových fondov s vysokým výnosom.Aktívna správa portfólio manažéra s viac ako dvadsaťročnou praxou.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE

Konzervatívne investičné  riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie dlhopisové a akciové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Väčšinu portfólia tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Akcie sú zastúpené maximálne do 35 %. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia od 0% do 35% podľa situáce na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí.Komplexné konzervatívne investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.     Prečo Amundi Funds Solutions - Conservative?To najlepšie prevažne z dlhopisového sveta investícií.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte násVýročný komentár k vývoju fondu AFS Conservative – EUR

Zobraziť fond
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom. Manažér fondu investuje do širokého spektra štátnych a  amerických firemných dlhopisov. Portfólio je mierne doplnené o európske dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. V portfóliu nájdeme viac ako 1000 titulov, čo je veľmi silná obrana proti riziku prípadného bankrotu niektorej z firiem. Priemerný kreditný rating portfólia musí byť vždy v investičnom stupni (najhoršie BBB-).      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond