AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR (C)

ISIN: LU2167065957 - Dlhopisový
Ku dňu 28/09/2020
NAV AUM
49,96 EUR 78,91M EUR

Fond má očakávaný ročný výnos 2,39%*.

Riešenie Buy & Watch ponúka Investorom vyššiu predvídateľnosť očakávaného výnosu ako bežné dlhopisové fondy. Konečný výnos pre investora sa pohybuje na podobnej úrovni ako pri investícií do jedného dlhopisu. Riziko investície je ale podstatne nižšie vďaka dobre diverzifikovanému portfóliu približne 100 dlhopisov. 

*Vzhľadom na premenlivú situáciu na trhu je aktuálny očakávaný výnos pravidelne aktualizovaný na webe Amundi.

Charakteristika fondu

 • Splatnosť 5 rokov (8/2025)
 • Predaj: 10. jún 2020 až 29. júl 2020
 • 100+ starostlivo vybraných dlhopisov
 • Väčšina dlhopisov investičného stupňa
 • Menové zaistenie v EUR

Predpokladný životný cyklus Buy & Watch

Po skončení úpisu, na začiatku augusta, portfólio manažér realizuje nákupy konkrétnych dlhopisov za najlepších podmienok pri danej situácii, aby dosiahol výnos nad štandardné inštrumenty.

Portfólio je krátko po vzniku fondu plne zainvestované do štátnych a firemných dlhopisov, ktoré spĺňajú kritériá fondu a ich splatnosť je zhruba 5 rokov. Cieľom fondu je držať tieto dlhopisy až do splatnosti.

Cenník  Kontaktujte nás Leták fondu  

Kľúčové informácie pre investorov   Aktuálne očakávaný výnos


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Puzzle 1
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME

Popis fonduFond je zameraný na dividendový výnos. Jeho vedľajším cieľom je v strednom až dlhom období zhodnocovanie kapitálu. Investuje do diverzifikovaného portfólia zloženého z akcií, vládnych i nevládnych dlhopisov. Fond môže investovať tiež do neregulovaných fondov, inštrumentov peňažného trhu a do zaistených inštrumentov.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Puzzle 1
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS PROTECT 90

Popis fonduKde nájsť výkonnosť v dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb, ekonomických a politických neistôt? A to s garanciou ochrany finančných prostriedkov a minimalizáciou strát? Fond Amundi Protect 90 ponúka oboje. Fond využíva výhody aktívnej a flexibilnej správy a ponúka investorom prístup k maximám dostupných investičných príležitostí.   Zmiešaný fond s aktívnou správou a 90% garanciou1 majetku od Amundi     Prečo Amundi Funds Protect 90?Široká diverzifikácia a nižšie riziko, 1 fond = široká škála aktív90% garancia Amundi, č. 1 v správe finančných aktív v EurópeAko ochrániť a zhodnotiť svoj majetok? Fondom s trvalou ochranou majetku!1 garantujeme, že hodnota investície nikdy nepoklesne pod úroveň 90 % najvyššej dosiahnutej hodnoty, čistej hodnoty aktív (kurzu podielového fondu)Cenník - číslo fonduKontaktujte násObnovená garantovaná hodnota

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND

     Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom a aktívnym riadením úrokového rizika. Portfólio obsahuje všetky typy dlhopisových trhov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisov s vysokým výnosom – vďaka rôznym typom na sebe nezávislých dlhopisov je dosiahnutá lepšia výkonnosť očistená o riziko. Fond môže vykonávať aj krátke pozície na štátne dlhopisy, pričom sa snaží dosiahnuť kladné zhodnotenie aj v prípade poklesu ich cen.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patrí následujúci:AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND - A - DA  Dlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom v prostredí nízkých úrokových sadzieb.      Prečo AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND?Vysoký rating od renomovanej agentúry: Morningstar RatingTM ****Ocenenie: hlavná cena Euro Fund Award v kategórii dlhopisových fondov a cena Lipper Fund Award za nejlepšiu výkonnosť v kategórii dlhopisových fondov s vysokým výnosom.Aktívna správa portfólio manažéra s viac ako dvadsať ročnou praxou.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.