AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR (C)

ISIN: LU2167065957
Ku dňu 25/11/2022
NAV AUM
48,79 72,39M

Fond má očakávaný ročný výnos 2,39%*.

Riešenie Buy & Watch ponúka Investorom vyššiu predvídateľnosť očakávaného výnosu ako bežné dlhopisové fondy. Konečný výnos pre investora sa pohybuje na podobnej úrovni ako pri investícií do jedného dlhopisu. Riziko investície je ale podstatne nižšie vďaka dobre diverzifikovanému portfóliu približne 100 dlhopisov. 

*Vzhľadom na premenlivú situáciu na trhu je aktuálny očakávaný výnos pravidelne aktualizovaný na webe Amundi.

Charakteristika fondu

 • Splatnosť 5 rokov (8/2025)
 • Predaj: 10. jún 2020 až 29. júl 2020
 • 100+ starostlivo vybraných dlhopisov
 • Väčšina dlhopisov investičného stupňa
 • Menové zaistenie v EUR

Predpokladný životný cyklus Buy & Watch

Po skončení úpisu, na začiatku augusta, portfólio manažér realizuje nákupy konkrétnych dlhopisov za najlepších podmienok pri danej situácii, aby dosiahol výnos nad štandardné inštrumenty.

Portfólio je krátko po vzniku fondu plne zainvestované do štátnych a firemných dlhopisov, ktoré spĺňajú kritériá fondu a ich splatnosť je zhruba 5 rokov. Cieľom fondu je držať tieto dlhopisy až do splatnosti.

Cenník  Kontaktujte nás Leták fondu  

Kľúčové informácie pre investorov   Aktuálne očakávaný výnos


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Trezor
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE

Konzervatívne investičné  riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie dlhopisové a akciové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Väčšinu portfólia tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Akcie sú zastúpené maximálne do 35 %. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia od 0% do 35% podľa situáce na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí.Komplexné konzervatívne investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.     Prečo Amundi Funds Solutions - Conservative?To najlepšie prevažne z dlhopisového sveta investícií.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte nás

Zobraziť fond
Puzzle 2
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED

Vyvážené investičné  riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie akciové a dlhopisové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Akcie sú zastúpené v rozmedzí  35% až 65%. Zbytok tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia 35-65% podľa situácie na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí.  Komplexné vyvážené investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.   Prečo Amundi Funds Solutions Balanced?Vyvážený pomer akcií a dlhopisov, podiel na svetových firmách a pravidelný príjem z dlhopisov.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí.   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND

Popis fonduFond ponúka investorom možnosť investovať do štátnych a podnikových dlhopisov vydaných emitentmi z rozvíjajúcich sa trhov. V rámci stratégie sú do portfólia vyberané primárne dlhopisy denominované v amerických dolároch alebo iných menách krajín OECD. Dôvodom je vyššia stabilita týchto dlhopisov v porovnaní s dlhopismi vydanými v lokálnej mene.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond