AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR (C)

ISIN: LU2167065957
Ku dňu 17/08/2022
NAV AUM
49,52 74,28M

Fond má očakávaný ročný výnos 2,39%*.

Riešenie Buy & Watch ponúka Investorom vyššiu predvídateľnosť očakávaného výnosu ako bežné dlhopisové fondy. Konečný výnos pre investora sa pohybuje na podobnej úrovni ako pri investícií do jedného dlhopisu. Riziko investície je ale podstatne nižšie vďaka dobre diverzifikovanému portfóliu približne 100 dlhopisov. 

*Vzhľadom na premenlivú situáciu na trhu je aktuálny očakávaný výnos pravidelne aktualizovaný na webe Amundi.

Charakteristika fondu

 • Splatnosť 5 rokov (8/2025)
 • Predaj: 10. jún 2020 až 29. júl 2020
 • 100+ starostlivo vybraných dlhopisov
 • Väčšina dlhopisov investičného stupňa
 • Menové zaistenie v EUR

Predpokladný životný cyklus Buy & Watch

Po skončení úpisu, na začiatku augusta, portfólio manažér realizuje nákupy konkrétnych dlhopisov za najlepších podmienok pri danej situácii, aby dosiahol výnos nad štandardné inštrumenty.

Portfólio je krátko po vzniku fondu plne zainvestované do štátnych a firemných dlhopisov, ktoré spĺňajú kritériá fondu a ich splatnosť je zhruba 5 rokov. Cieľom fondu je držať tieto dlhopisy až do splatnosti.

Cenník  Kontaktujte nás Leták fondu  

Kľúčové informácie pre investorov   Aktuálne očakávaný výnos


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

photo 29
Akciový
CPR Invest - Megatrends

Popis fonduNaším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do ekvitných fondov alebo ekvít využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber ekvitných fondov alebo ekvít, pre ktoré budú prínosom hospodárske, spoločenské, demografické, technologické, regulačné alebo environmentálne štrukturálne zmeny. Fond využíva rovnako prístup zhora-nadol (tematická alokácia), ako aj prístup zdola nahor. Fond investuje maximálne 100% svojich aktív do jednotiek alebo akcií v podnikoch pre kolektívne investovanie (UCI). Fond investuje aspoň 75% svojich aktív do ekvitných fondov alebo ekvít ľubovoľnej krajiny (vrátane rozvojových trhov, a to maximálne 25 % svojich aktív) bez obmedzenia kapitalizácie. Index celkovej čistej návratnosti investícií MSCI (čisté preinvestované dividendy) v mene EUR slúži ako ukazovateľ na posúdenie výkonnosti fondu. Fond môže využívať nástroje derivátov cenných papierov na zabezpečovanie (hedžing), účely expozície a/alebo efektívnu správu portfólia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Trezor
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE

Konzervatívne investičné  riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie dlhopisové a akciové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Väčšinu portfólia tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Akcie sú zastúpené maximálne do 35 %. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia od 0% do 35% podľa situáce na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí.Komplexné konzervatívne investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.     Prečo Amundi Funds Solutions - Conservative?To najlepšie prevažne z dlhopisového sveta investícií.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte nás

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

Popis fonduAkciový fond, investujúci do úspešných spoločností po celom svete s dôrazom na ich dôkladnú analýzu, finančnú aj celkovú stabilitu a analýzu konkurenčného prostredia.Do portfólia fondu vyberáme 60 kvalitných akcií svetových spoločností, ktoré musia mať silnú konkurenčnú výhodu (stabilita ziskov) a veľmi nízku zadĺženosť (finančná a prevádzková stabilita). Kľúčové tak pre nás je ako plné pochopenie celého obchodného modelu spoločnosti, tak aj analýza odvetví a ekonomiky, v ktorých pôsobí, a znalosť jej konkurenčného prostredia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond