Amundi Platforma

Vyberáme pre Vás to najlepšie na svetových trhoch

Amundi Platforma Fundoo: takmer 400 fondov. Jednoducho a pohodlne. Opýtajte sa svojho finančného sprostredkovateľa.

Spustili sme  novú platformu , ktorá ponúka okrem vyššieho počtu fondov (zahraničných správcov, ktoré majú fondy registrované pre distribúciu v SR) aj individuálnu správu aktív a portfóliá na mieru. Potrebnú dokumentáciu nájdete nižšie.

Amundi Platforma Vstup pre poradcov

Prečo Amundi platforma?

Komfortná fondová platforma pre klientov aj obchodných partnerov, vďaka ktorej budete môcť na základe jedinej zmluvy nakúpiť fondy špičkových svetových správcov.  Do Platformy pre Vás vyberáme fondy od renomovaných spoločností, z ktorých mnohí patria medzi najväčších správcov na svete (popri fondoch Amundi napríklad aj Fidelity, Franklin Templeton, NN Investment Management, BNP Paribas, C-Quadrat a ďalších). Jednorázovo alebo pravidelne? S Platformou bez problémov zvládnete oboje...

Rozhodnite sa sami, akou formou budete investovať. 

Fundoo - riešenie pre retail aj private

Ponuka takmer 400 fondov od všetkých popredných správcov

Jednoduché a intuitívne ovládanie

Podpis zmluvy formou SMS

Oznámenia investorom

Príslušný fond Dátum zverejnenia
Aktualizovaný statut Goldman Sachs Funds IV k dátumu 15.4.2024 15/04/2024
Nové znenie štatútu (prospektu) fondu Goldman Sachs Funds V účinného od 1. apríla 2024 05/04/2024
Aktualizácia štatútu fondov z rodiny KBI FUND ICAV (4.4.2024) 18/03/2024
Amundi Index Solutions: Úprava definícií Pracovný deň/Transakčný deň tak, aby boli v súlade s Amundi ETF ICAV (13.3.2024) 08/03/2024
Nový štatút fondu Goldman Sachs III (účinný od 1.3.2024) 05/03/2024
CPR Invest: aktualizácia štatútu (prospektu) - zmeny vybraných CPR fondov (k 25.3.2024, resp. 1.4.2024) 25/02/2024
Amundi Funds - zmeny vybraných fondov, vrátane navýšenia odplaty za obhospodarovanie z AF CASH EUR a USD (15.3.2024) 12/02/2024
Oznámenie o zmene adresy sídla spoločnosti Goldman Sachs 12/02/2024
Úpravy fondov z rodiny Goldman Sachs Funds III (platné od 1.3.2024) 04/02/2024
Navýšenie počtu povolených desatinných miest: Amundi Index Solutions (30.1.2024) 23/01/2024
Aktualizácia Štatútu, ETF Lending (1.1.2024) 20/12/2023
Pozastavenie obchodovania s vybranými fondmi Amundi Index Solution (11.1. až 18.1.2024) 20/12/2023
Amundi ETF: Zmeny názvov fondov (slovo „Lyxor“ nahradené slovom „Amundi“). Účinné k 1.1.2024. 20/12/2023
Aktualizácia správovskej spoločnosti Amundi Funds (Amundi Luxembourg S.A. od 1.1.2024) 04/12/2023
Aktualizácia Štatútu Amundi Index Solution k 1.12.2023 29/11/2023
Distribúcia dividend - Amundi ETF - 12.12.2023 28/11/2023
Aberdeen - zmeny vybraných fondov (SICAV I a SICAV II) 16/11/2023
J&T IS: Zlúčenie fondov z rodiny LIFE (2025, 2030, 2035) 07/11/2023
Goldman Sachs: Zmeny v prístupe k udržateľnému investovaniu (30.10.2023) 03/11/2023
Goldman Sachs - Zmeny vybraných fondov (november a december 2023) 25/10/2023
CPR Invest - zmeny týkajúce sa spoločnosti a vybraných fondov (september 2023) 29/09/2023
Goldman Sachs - Zmeny v Štatúte spoločnosti Goldman Sachs Funds III (od 6.11.2023) 29/09/2023
Zlúčenie fondu Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility pre fond Amundi Funds Global Equity ESG Improvers (13.10.2023) 13/09/2023
Konsolidácia fondu AMUNDI S&P 500 ESG (LU1437017863) smerom k fondu Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF (IE000KXCEXR3) v rámci portfólia 13/09/2023
Fidelity Funds - zmeny v metodológii výpočtu výkonnostného poplatku pri fondoch s akciovým indexom 03/09/2023