RYTMUS "P" portfóliá

   
Program pravidelného investovania RYTMUS "P" bol vytvorený pre klientov s cieľom budovania kapitálu aj po malých čiastkach už od 30 eur mesačne. Klienti, ktorí si v minulosti tento Program RYTMUS otvorili môžu do týchto portfólií aj naďalej investovať a využívať jeho výhody. V týchto "P" portfóliách Programu RYTMUS je možné:

- posielať pravidelné aj mimoriadne investície

- prerušiť investovanie na potrebnú dobu (bez oznámenia), alebo zmeniť frekvenciu zasielania platieb

- kedykoľvek požiadať o spätný predaj celého portfólia, alebo jeho časti (aj z jednotlivých fondov)

- zmeniť portfólio pre nové platby na nové "S" portfóliá

"P" portfólia programu RYTMUS sú už pre nových klientov uzavreté.

Záujemcovia o Program RYTMUS si môžu otvoriť nové "S" portfólia alebo iný typ pravidelného investovania, podľa aktuálnej ponuky Amundi na Slovensku.  

P1 - Konzervatívne (investičný horizont 4 roky a viac)

P2 - Balancované (investičný horizont 6 rokov a viac)

P3 - Dynamické (investičný horizont 10 rokov a viac)

P4 - Extra konzervatívne (investičný horizont 3 roky a viac)

P5 - Balancované plus (investičný horizont 5 rokov a viac)

P6 - Superdynamické (investičný horizont 15 rokov a viac)

Minimálna investícia je od 30 eur, v priemere si však klienti do našich portfólií posielajú 60-70 eur mesačne.

Investičný horizont (v rozmedzí od 3 do 20 rokov, a viac), ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám, a taktiež spôsob úhrady vstupného poplatku.

 

Svoje investície si môžete sledovať na webstránke Moje Amundi

Program RYTMUS

Program pravidelného investovania do portfólií zložených zo zahraničných fondov skupiny Amundi

Pravidelný investičný "rytmus" naučí Vaše peniaze "pracovať".