Novinky a trhy

51 noviniek je dostupných

Amundi
17. 07. 2020 Aktuality, SK, Fondy

Oznámenie novej dokumentácie

Predstavenstvo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. schválilo dňa 15.7.2020 nové znenie týchto dokumentov: Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania, Informácie pre zákazníkov pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania, Informácie pre zákazníkov pre obhospodarovanie.