Krátkodobé investície

Chceli by ste, aby sa vašim úsporám v krátkom období lepšie darilo aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb ? Amundi ponúka niekoľko fondov, ktoré ponúkajú krátkodobé zhodnotenie prostriedkov v rozmedzí od šiestich mesiacov do dvoch rokov a to presne podľa vašich potrieb.

Ako popredný európsky správca peňazí, spravujúci prostriedky vo výške 181 miliárd eur, sa usilujeme o zabezpečenie kapitálu a likvidity vaších finančných prostriedkov a zároveň zaisťujeme, aby náš proces správy zostal transparentný.  

Riadenie likvidity

  • Dlhodobý cash management je obvykle charakterizovaný investičným horizontom v rozmedzí od troch mesiacov do dvoch rokov a fixnou alebo premenlivou sadzbou v závislosti na dobe splatnosti
  • Ponúkame širokú škálu produktov, ktoré spĺňajú všetky potreby našich klientov
  • V rámci správy finančných prostriedkov portfólio manažéri investujú do krátkodobých dlhopisov vydávaných starostlivo vybranými emitentmi, vkladových certifikátov (vydávaných bankami) a pokladničných poukážok (vydávaných podnikmi)

Naše záväzky

  • Zachovanie kapitálu

Naši portfólio manažéri vyberajú emitentov (vlády, banky,   podniky), ktorí spĺňajú vysoké štandardy a volia veľmi rôznorodé investičné nástroje

  • Likvidita

Ponúkame dennú likviditu, pretože nám umožňuje investovať rýchlo a flexibilne do vhodných cenných papierov

  • Odborné znalosti

Odborné znalosti našeho špecializovaného tímu pre správu prostriedkov sú doplnené a podporené zručnosťami strategického tímu, ktorý pripravuje prognózy úrokových sadzieb a tímu pre úverovú analýzu, ktorý vyberá emitentov. Táto organizácia správy aktív existuje úspešne už viac ako 20 rokov.

  • Zabehnutý tím zaoberajúci sa správou, jeden z najväčších v Európe, je podporovaný významnými internými zdrojmi (stratégia, úverová analýza a obchodnými útvarmi)
  • Skúsení správcovia, ktorí sú schopní spravovať veľké peňažné toky
  • Účinné nástroje pre monitorovanie rizík zaisťujúce rýchlu reakciu na vývoj na trhoch

1. Zdroj: Amundi. Dáta k 31. decembru 2015. Môže dôjsť k zmenám v priebehu času.