Spoznajte témy, ktoré menia svet...

Vo svete okolo nás, ktorý sa neustále mení a kde prevratné technologické inovácie narúšajú tradičné hodnoty stále častejšie, predstavuje tématické investovanie alternatívu k tradičným stratégiám.

Cieľom tématického investovania je identifikovať zdroje, ktoré poskytujú trvalý rast a výkonnosť pomocou využitia dlhodobých a trvalých trendov.

"Hodnota myšlienky spočíva v jej využití"

Thomas Alva Edison, americký vynálezca a podnikateľ

Prečo Tematické investovanie?

Naším cieľom je poskytnúť vám odolné investičné riešenia, ktoré obstoja bez ohľadu na aktuálne ekonomicke podmienky a udalosti. Riešenia, ktoré budú viac stabilné v momentoch, keď sú trhy volatilné (kolísajú) alebo klesajú. Riešenia, ktoré vám ponúkajú podiel v spoločnostiach, ktoré sú lídrom na trhu, tvoria nové trhové prostredie a diktujú trendy alebo dobre vedia využiť aktualne svetové zmeny.

Náš prístup je v mnohých ohľadoch unikátny a inovatívny. Naším cieľom je identifikovať investičné témy, ktoré nie spojené len s jedným sektorom, ale obsahujú celé spektrum sektorov a spoločností. Široké možnosti investičnej stratégie umožňujú diverzifikáciu portfólia a znižujú tak celkové riziko investície. Vďaka tomuto prístupu sa naše portfólia dokážu prispôsobovať ekonomickému cyklu aj režimu trhov.

Určené všetkým investorom, ktorí:

  • Chcú dosiahnuť vyššie zhodnotenie, ako ponúkajú svetové akciové trhy a zároveň sú ochotní akceptovať v krátkom období nižšiu výkonnosť týchto investícií oproti trhu
  • Chcú diverzifikovať svoje portfólio – zaistiť si možnosť vyššieho zhodnotenia prostredníctvom alokácie časti prostriedkov práve do tématických fondov, zatiaľ  čo ostatné prostriedky držia v iných typoch fondov a znižujú tak celkové riziko svojej investíc
  • Sú ochotní odložiť svoje prostriedky na minimálne päť rokov a sú ochotní akceptovať zvýšené riziko investície spojené s investovaním do akciových fondov

Ponúkané tematické fondy

Prevratné inovácie

Stárnutie populácie

Megatrendy

Viac informácií o tématickom investování a jednotlivých fondoch nájdete v našej brožúre, ktorú je možné stiahnuť tu: