Spoznajte témy, ktoré menia svet...

Vo svete okolo nás, ktorý sa neustále mení a kde prevratné technologické inovácie narúšajú tradičné hodnoty stále častejšie, predstavuje tematické investovanie alternatívu k tradičným stratégiám.

Cieľom tematického investovania je identifikovať zdroje, ktoré poskytujú trvalý rast a výkonnosť pomocou využitia dlhodobých a trvalých trendov.

"Hodnota myšlienky spočíva v jej využití"

Thomas Alva Edison, americký vynálezca a podnikateľ

Prečo Tematické investovanie?

Naším cieľom je poskytnúť vám odolné investičné riešenia, ktoré obstoja bez ohľadu na aktuálne ekonomické podmienky a udalosti. Riešenia, ktoré budú viac stabilné v momentoch, keď sú trhy volatilné (kolísajú) alebo klesajú. Riešenia, ktoré vám ponúkajú nepriamy podiel v spoločnostiach, ktoré sú lídrom na trhu, tvoria nové trhové prostredie a diktujú trendy alebo dobre vedia využiť aktuálne svetové zmeny.

Náš prístup je v mnohých ohľadoch unikátny a inovatívny. Naším cieľom je identifikovať investičné témy, ktoré nie sú spojené len s jedným sektorom, ale obsahujú celé spektrum sektorov a spoločností. Široké možnosti investičnej stratégie umožňujú diverzifikáciu portfólia a znižujú tak celkové riziko investície. Vďaka tomuto prístupu sa naše portfólia dokážu prispôsobovať ekonomickému cyklu aj režimu trhov.

Určené všetkým investorom, ktorí:

  • Chcú dosiahnuť vyššie zhodnotenie, ako ponúkajú svetové akciové trhy a zároveň sú ochotní akceptovať v krátkom období nižšiu výkonnosť týchto investícií oproti trhu
  • Chcú diverzifikovať svoje portfólio – zaistiť si možnosť vyššieho zhodnotenia prostredníctvom alokácie časti prostriedkov práve do tematických fondov, zatiaľ  čo ostatné prostriedky držia v iných typoch fondov a znižujú tak celkové riziko svojej investície
  • Sú ochotní odložiť svoje prostriedky na minimálne päť rokov a sú ochotní akceptovať zvýšené riziko investície spojené s investovaním do akciových fondov

Ponúkané tematické fondy

 

Videá - tematické investovanie

Viac informácií o tématickom investování a jednotlivých fondoch nájdete v našej brožúre, ktorú je možné stiahnuť tu:

Zistite viac o našej ponuke fondov

Akciový
CPR Invest - Megatrends

Popis fonduNaším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do ekvitných fondov alebo ekvít využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber ekvitných fondov alebo ekvít, pre ktoré budú prínosom hospodárske, spoločenské, demografické, technologické, regulačné alebo environmentálne štrukturálne zmeny. Fond využíva rovnako prístup zhora-nadol (tematická alokácia), ako aj prístup zdola nahor. Fond investuje maximálne 100% svojich aktív do jednotiek alebo akcií v podnikoch pre kolektívne investovanie (UCI). Fond investuje aspoň 75% svojich aktív do ekvitných fondov alebo ekvít ľubovoľnej krajiny (vrátane rozvojových trhov, a to maximálne 25 % svojich aktív) bez obmedzenia kapitalizácie. Index celkovej čistej návratnosti investícií MSCI (čisté preinvestované dividendy) v mene EUR slúži ako ukazovateľ na posúdenie výkonnosti fondu. Fond môže využívať nástroje derivátov cenných papierov na zabezpečovanie (hedžing), účely expozície a/alebo efektívnu správu portfólia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Akciový
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Popis fonduUnikátny fond investujúci do akcií spoločností, ktoré menia pravidlá hry vďaka prevratným inováciam. Spoločnosti, ktoré menia životný štýl aj spotrebné zvyky, definujú nové pracovné postupy a výrobné a komunikačné procesy. Tzv. disruptivná / prevratná inovácia je fenomén, ktorý nie je závislý na ekonomických podmienkach alebo trhových zmenách, ide o zmenu, novinku, ktorá je natoľko revolučná, že sa stane bežným štandardom. Fond investuje do spoločností, ktoré vytvárajú megatrendy produkujúce nezávislý rast, zmenou zabehnutého trhu alebo trh nový (napr. Google, Paypal, CISCO, Siemens). Ide o tak typické inovátorské firmy, ďalej firmy, ktoré sú na trhu už desiatky rokov a zmenili svoj pôvodný obchodný model, aby sa stali lídrami v oblasti inovácií.Šírenie inovácií sa zároveň vďaka globalizácii a technologickému pokroku neustále zrýchľuje a tržby týchto spoločností rastú až 3x rýchlejšie ako trh (zdroj CPR AM). Výber firiem je založený na kvalitatívnej a de-korelačnej analýze (nezávislosti), kde sa vyberá zo 4 hlavných oblastí: digitálne technológie, priemysel 4.0 (robotizácia, automatizácia), zdravotníctvo a obnoviteľné zdroje.     3x rýchlejší ako trh – to je potenciál rastu budúcnosti; investujte dnes do sveta zajtrajška a využite prevratné inovácie meniace náš každodenný život.     Prečo CPR Global Disruptive Opportunities?Prevratné inovácie sa šíria samovolne a nezávisle - až 3x rýchlejší rast firiem ako běžný trh.Precízny výber približne 80 firiem v portfóliu, spolupráca s Deloitte na analýze trendov.Inovátorské spoločnosti a trhoví lídri. Spoločnosti, ktoré menia svet.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Akciový
CPR Invest - Global Silver Age

Popis fonduStarnutie populácie a s tým spojená tzv. strieborná ekonomika sa postupne stáva celosvetovým fenoménom. Ide o investičnú tému, ktorá je trvalá a nezávislá na ekonomickom cykle. Nielen, že starší ľudia sú dominantnými zákazníkmi vo vyspelých ekonomikách, zároveň majú v tomto veku najvyšší majetok.Fond CPR Global Silver Age preto investuje do spoločností, ktoré sa sústredia prevažne na produkty a služby pre staršie generácie.Spoločnosti zameriavajúce sa na staršiu generáciu majú dlhodobo vyššie zisky a rast tržieb (Factsheet, 2017). Vo fonde celkovo nájdeme 8 odvetví: voľný čas, krása a starostlivosť, automobily, bezpečnosť, farmácia, zdravotné pomôcky, správa majetku a opatrovateľské služby. V ústredí všetkého je starší, relatívne bohatý človek, ktorý chce zostať "mladý" a užívať si dosiahnuté bohatstvo čo najviac.Celosvetový fenomén starnutia populácie a dlhodobo vyššie zisky      Prečo CPR Invest - Global Silver Age?Celosvetový fenomén, nezávislý na ekonomickom cykle.Neustále sa zrychľujúci trend. Okolo roku 2050 bude až okolo 25% svetovej populácie v dôchodkovom veku.Spoločnosti zameriavajúce sana staršiu generáciu majúdlhodobo vyššie zisky ajrast tržieb.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond