RYTMUS S6+ Nové trendy a S7+ Budúcnosť planéty

  

Čo sú RYTMUS portfólia S6+ Nové trendy a S7+ Budúcnosť planéty?

Ide o špeciálne portfólio navrhnuté exkluzívne v spolupráci s OVB Allfinanz Slovensko v rámci programu pravidelného investovania RYTMUS pre potreby splnenia dlhodobých cieľov (napríklad základ pre úver na bývanie, čiastočné splatenie hypotéky alebo zabezpečenie svojich detí) a to všetko s ohľadom na zodpovedné investovanie.

Zodpovedné investovanie

Finančný svet prešiel v posledných rokoch výraznou premenou a posunom v rebríčku hodnôt. Stále dôležitejšiu úlohu hrá
ochrana životného prostredia a orientácia na šetrné využívanie prírodných zdrojov. Okrem výkonnosti dnes prisudzujú
najväčší investori význam sociálnym, environmentálnym a etickým dopadom samotnej investície.

Dobrou správou je, že rast hodnoty kapitálu a udržateľnost sa dajú kombinovať. Veríme, že zhodnotenie sa dá dosiahnuť
spoločensky zodpovedným spôsobom, preto pri každej investícii dôkladne posudzujeme nielen základné, ale aj sociálne,
etické a environmentálne faktory. Tento spôsob investovania totiž vytvára hodnotu nielen pre investora, ale aj pre celú
spoločnosť.

Prečo RYTMUS S6+ Nové trendy a S7+ Budúcnosť planéty

  • Špeciálne portfóliá navrhnuté exkluzívne v spolupráci s OVB Allfinanz Slovakia v rámci programu pravidelného investovania RYTMUS pre potreby splnenia dlhodobých cieľov
  • Zabezpečte si rezervu na čiastočné splatenie hypoték, vytvorte svojim deťom „štartovací balík“ do života, alebo si len splnte niektoré z vašich snov a to všetko v súlade s udržateľným rozvojom sveta

   

Zodpovedné investovanie je charakteristické tím, že kombinuje udržateľnosť a rast hodnoty kapitálu.

  

  • Portfólia nielen pre investorov, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá krajina, v ktorej žijú a ktorí chcú smerovať svoje financie na ochranu klímy a prírodných zdrojov
  • Často tiež platí, že spoločnosti, ktoré investujú do lepšej budúcnostilídrami vo svojich oblastiach a môžu dosahovať nadpriemerných ziskov

 

Dokumenty

 Leták RYTMUS S6+ a S7+

         Mesačná správa           

     Cenník RYTMUS OVB