Čo je H10+ Globálne hodnotové portfólio?

Ide o špeciálne portfólio navrhnuté exkluzívne v spolupráci s Winners Group a Global Finance v rámci programu pravidelného investovania RYTMUS pre potreby splnenia dlhodobých cieľov, ako je napríklad základ pre úver na nové bývanie, alebo (čiastočné) predčasné splatenie hypotekárneho úveru.

Rytmus pre vaše sny a ciele

Pravidelná investícia už od 30 EUR mesačne, jednorazová od 1000 EUR.

Finančné prostriedky kedykoľvek k dispozícii, rýchlo, bez poplatku.

Flexibilita - kedykoľvek môžete zmeniť výšku vkladu, prerušiť investovanie alebo zmeniť investičný horizont.

Prečo RYTMUS H10+?

Vedeli ste, že existuje možnosť ako nechať splácanie úveru na svoje vlastné nasporené peniaze a výrazne pritom ušetriť?

 

  • Od 2Q 2014 po 2Q 2019 nárast cien nehnuteľností o 28% (priemerný nárast 5% ročne!) (zdroj nbs.sk)
  • Pre poskytnutie hypotekárneho úveru je nutnosťou mať nasporených minimálne 10% až 20% hodnoty nehnuteľnosti.
  • Pravidelné investovanie už vo výške 1/3 splátky úveru Vám može skrátiť dobu splácania úveru o približne 1/3 doby.
  • Bližšie informácie získate jedine od Biznis partnera spoločnosti Winners Group alebo Global Finance

 

Výnimočné fondy v portfóliu

First Eagle Amundi International Fund

Fond sa zameriava na globálne výnimočné spoločnosti, ktoré sú dočasne prehliadané trhom bez opodstatneného dôvodu. Tieto spoločnosti kupuje potom tzv. v akcii, so zľavou a predáva v momente, keď sú znova vo vyššej obľube investorov.

Stránky produktu

  

Amundi Funds European Equity Value

Podfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe.

Stránky produktu

  

CPR Invest- Megatrends

Naším investičným cieľom je prekonať globálne akciové trhy v dlhodobom horizonte (minimálne 5 rokov) investovaním do akciových fondov alebo akcií využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber akciových fondov alebo akcií, pre ktoré budú prínosom hospodárske, spoločenské, demografické, technologické, regulačné alebo environmentálne štrukturálne zmeny.

Stránky produktu

Amundi Funds Emerging Markets Bond

Fond ponúka investorom možnosť investovať do štátnych a podnikových dlhopisov vydaných emitentmi z rozvíjajúcich sa trhov. V rámci stratégie sú do portfólia vyberané primárne dlhopisy denominované v amerických dolároch alebo v iných menách krajín OECD. 

Stránky produktu