Hospodárske výsledky 4. štvrťroku a celého roku 2023

Paris, 07. február 2024

Amundi

V stredu 7. februára spoločnosť Amundi zverejnila svoje výsledky za celý rok 2023 a 4. štvrťrok 2023 s upraveným čistým ziskom za rok 2023 vo výške : 1 224 miliónov €1,2, čo predstavuje nárast o 3.9% v porovnaní s rokom 2022.

Táto vysoká úroveň zisku je výsledkom ďalšieho zvýšenia príjmov, a to predovšetkým vďaka dobrým výsledkom ázijských spoločných podnikov, finančným príjmom a stabilite správcovských poplatkov. V kontexte inflácie sme však naďalej mali náklady pod kontrolou, čo nám umožnilo udržať si prevádzkovú efektívnosť na tej najvyššej úrovni.

K 31. decembru 2023 dosiahol objem majetku pod správou výšku 2 037 miliárd €, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 7%, a to najmä vďaka vysokému prírastku aktív v oblasti finančných produktov a v ázijských spoločných podnikoch.

Spoločnosť Amundi v priebehu roka 2023 realizovala aj svoj plán rozvoja v súlade so strategickými prioritami stanovenými v jej strednodobom pláne „Ambície 2025“.

Prečítajte si viac na našej korporátnej stránke (v angličtine)

1. Čisté výsledky skupiny
2. Upravené údaje: neobsahuje amortizáciu nehnuteľných aktív a náklady na integráciu spoločnosti Lyxor vo 4. štvrťroku a počas roka 2022

Ďalšie novinky