Oznámenie podielnikom - zmeny vo vybraných fondoch Amundi

07. december 2020

Aktuality, Fondy, Amundi, Produkty

Vážení klienti,

predstavenstvo spoločnosti Amundi Funds informuje o zmenách týkajúcich sa vybraných fondov Amundi.

Kľúčovou zmenou je zaradenie do prospektu (štatútu) rodiny fondov Amundi Funds informácie týkajúce sa zodpovedného prístupu k životnému prostrediu, sociálnej zodpovednosti a zodpovednému riadeniu spoločností – tzv. ESG. Viac k zodpovednému investovaniu nájdete  tu .

Informácie o zmenách spojených so zodpovedným prístupom a ďalších zmenách vybraných Amundi Funds fondov sú k dispozícii v detailnom oznámení  tu .

Zmeny týkajúce sa fondu Diversified Growth z rodiny Amundi Fund Solutions sú zasa k dispozícii  tu .

Vaše Amundi

Ďalšie novinky