Infraštruktúra je základom každej fungujúcej ekonomiky

12. november 2021

Amundi, CZ, Produkty

S Amundi môžete byť súčasťou rozvoja svetovej infraštruktúry s novým fondom KBI Global Sustainable Infrastructure Strategy, skrátene KBI Infrastructure. Jeho stratégia sa zameriava na nutnosť každej ekonomiky mať kvalitnú infraštruktúru spoločne s dnes veľmi často glosovanou podmienkou, aby sa investície riadili myšlienkou udržateľného investovania.

Dopyt po investíciách do infraštruktúry celosvetovo rastie aj s tým, ako investori hľadajú aktíva so stabilným výnosom. Infraštruktúra sa dostáva na popredné miesta agendy mnohých globálnych ekonomík a štátne orgány sa zameriavajú na výdavky v tejto oblasti, aby stimulovali rast svojich ekonomík.

  

KBI Infrastructure sa sústredí na spoločnosti z životne dôležitých odvetviach dodávok vody, odpadu, recyklácie, produkcie potravín, čistej energie, dopravy a poľnohospodárskej pôdy.

Charakteristika investícií do infraštruktúry:

  • Firmy sú menej ohrozené konkurenciou, pretože vstup do odvetvia je kapitálovo pomerne náročný
  • Podniky disponujú stabilným a predvídateľným cash flow a atraktívnymi dividendovými výnosmi
  • Zmluvy sú uzatvárané na dlhšie obdobie, čo zaisťuje stabilitu
  • Spoločnosti sú typicky vlastníkmi kľúčových aktív (rozvody elektrickej energie, potrubia..)

 

McKinsey vo svojom článku Ďalšia generácia infraštruktúry (The next generation of infrastructure) uvádza okrem iného nasledujúce:1 Kým obchodné skupiny, rozvojové banky a vlády prisľúbili výrazné navýšenie financovania a výskumu udržateľnej infraštruktúry, rozsah tohto problému je obrovský: od roku 2015 do roku 2030 by celosvetová dopyt po novej infraštruktúre mohol predstavovať viac ako 90 biliónov dolárov, čo je takmer dvojnásobok odhadovanej hodnoty 50 biliónov dolárov existujúcich svetových akcií.

Prostredníctvom fondu KBI Infrastructure máte možnosť investovať až do 50 starostlivo vybraných akcií spoločností, ktoré Vám aktuálne ponúkajú okrem iného stabilný cash-flow a možnou ochranou pred infláciou.

Ďalšie informácie o fonde si môžete prečítať na stránke fondu

1Zdroj: The next generation of infrastructure, Aaron Bielenberg, Mike Kerlin, Jeremy Oppenheim, and Melissa Roberts, McKinsey & Company

Upozornenie: Toto oznámenie nemožno považovať za ponuku, poradenstvo, odporúčanie ani analýzu investičných príležitostí. Minulá ani očakávaná výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti. S investovaním je spojené riziko. Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík. Hodnota investície môže kolísať a nemožno zaručiť návratnosť investovanej čiastky. Úplné názvy podielových fondov, detail výkonnosti, informácie o rizikách, atď. sú zverejnené v českom (Amundi CR) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.cz v štatútoch fondov a oznámeniach kľúčových informácií av ďalších dokumentoch. Tento fond nemusí zodpovedať cieľovému trhu adresáta oznámenia. Informácie reflektujú názor Amundi, sú považované za spoľahlivé, avšak nie je garantovaná ich úplnosť, presnosť alebo platnosť. Toto oznámenie nie je určené US osobám.

Ďalšie novinky