Výsledky za 1. štvrťrok 2022

Paris, 29. apríl 2022

Corporate

Spoločnosť Amundi zverejnila v piatok 29. apríla svoje výsledky za 1. štvrťrok roku 2022. V porovnaní s minulým rokom (1. štvrťroku 2021) došlo k rastu čistého zisku o +5 %1,2. Zaznamenali sme dynamickú aktivitou a výrazné príjmy zo strednodobých a dlhodobých aktív3.

Súčasná výška aktív (majetku pod správou) dosahuje 2 021 miliárd EUR k 31. 3. 20223, čo je nárast o +15 % oproti uplynulému roku2.

Spoločnosť Amundi si v 1. štvrťroku 2022 udržala solídnu úroveň upraveného čistého zisku (324 mil. EUR), a to napriek nie príliš priaznivému trhovému prostrediu. Spomínaný rast bol spôsobený externými vplyvmi (začlenenie spoločnosti Lyxor od 1. štvrťroku 2022), ale aj výrazne vyššími príjmami a udržaním vynikajúcej prevádzkovej efektivity.

Ďalšie informácie nájdete tu

1. Upravené údaje: okrem amortizácie nehnuteľných aktív a okrem nákladov na integráciu. Definície a metodológiu nájdete na strane 7 tlačového vyhlásenia.
2. Platnosť v porovnaní so zverejnenými výsledkami za 1. štvrťrokom 2021, okrem spoločnosti Lyxor
3. Hodnota cenných papierov v obehu (vrátane spoločnosti Lyxor od 31. 12. 2021) a čistý výber (vrátane spoločnosti Lyxor iba v 1. štvrťroku 2022), ktorý zahŕňa odporúčané a komercializované aktíva, ako aj 100 % čistý výber a hodnotu cenných papierov v obehu spravovanú ázijskými spoločnými podnikmi; pokiaľ ide o spoločnosť Wafa, počítala sa hodnota cenných papierov v obehu pre QP.

Ďalšie novinky