Aktualizácia dokumentácie k 1.5.2022

29. apríl 2022

SK, Corporate

Vážení investori,

od 1.5.2022 vstupujú do účinnosti nasledujúce dokumenty:

  • INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV NA POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB TÝKAJÚCICH SA ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA V ZNENÍ OD 1. 5. 2022,
  • INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV NA OBHOSPODAROVANIE V ZNENÍ K 1. 5. 2022.

Dokumenty nájdete tu .

S úctou
Vaše Amundi

Ďalšie novinky