Koronavírus: všeobecná komunikácia

Paris, 06. marec 2020

Corporate

Coronavirus: general communication

V dôsledku vývoja epidémie Koronavírusu (COVID-19) spoločnosť Amundi prijíma opatrenia ktoré sú v súlade s odporúčaniami Svetovej Zdravotníckej Organizácie a orgánoch činných v oblasti zdravia  v krajinách, kde sa nákaza vyskytla.

Spoločnosť tak zviedla postupy, ktoré sú v súlade  s postupmi Crédit Agricole Group (majoritný akcionár amundi), ktorých cieľom je obmedziť širenie vírusu a chrániť zdravie a bezpečnosť obyvateľstva, aby v období epidémie nedošlo k pozastaveniu aktivít občanov.

Všetkým zamestnancom, ktorý sa vracajú z cesty do vysokorizikovej oblasti, či už tam boli z profesionálnych alebo osobných dôvodov, alebo ktorí boli v úzkom kontakte s ľuďmi, ktorí cestovali do vysokorizikovej oblasti sa nariaďuje zdržovať sa mimo priestorov spoločnosti po dobu 14 dní od ich príchodu.

Pracovné cesty všetkých zamestnancov boli posunuté/odložené, takže zamestnanci v súčasnosti využívajú možnosti vzdialenej komunikácie ako je telefónna, videokonferencie a mailová komunikácia.

Spoločnosť Amundi taktiež podnikla všetky potrebné kroky aby mohla  bez problémov pokračovať vo svojich aktivitách a poskytovaní služieb svojim klientom.

Tieto opatrenia  boli prijaté v krajinách, ktoré sú najviac postihnuté epidémiou a v prípade výskytu nákazy v ďalších krajínách budú uplatnené i tu.

Preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu boli zavedené vo všetkých subjektoch/pobočkách.

V prípade poskytnutia akýchkoľvek ďalších informácií sa skontaktujte  s vašou poverenou kontaktnou osobou v rámci danej krajiny.