Hospodárske výsledky Q3 a prvých 9 mesiacov roku 2022

Paris, 28. október 2022

Corporate

9M and Q3 Results - Amundi

Spoločnosť Amundi zverejnila 28. októbra svoje hospodárske výsledky za prvých 9 mesiacov a 3. štvrťrok roku 2022. Napriek nepriaznivej situácii na trhu, došlo k dosiahnutiu vysokej úrovne obchodných výsledkov1 (875 mil. €) a prevádzkovej efektívnosti počas prvých 9 mesiacov roku 2022. Čistý upravený obchodný výsledok1 predstavoval 282 mil. € za 3. štvrťrok.

 

Celková hodnota majetku pod správou (AUM) spoločnosti Amundi dosahuje 1 895 miliárd € k 30. septembru 2022, ide o ročný nárast +5 %.

Kompletné výsledky nájdete tu (v angličtine)

1. Upravené údaje: nezahŕňa amortizáciu nehmotných aktív, náklady na integráciu a vplyv Affrancamento počas 9 mesiacov roku 2021

Other news