Hospodárske výsledky 1. štvrťrok 2024

Paris, 26. apríl 2024

Corporate

Vďaka rastúcim akciovým a dlhopisovým trhom a dobrej obchodnej dynamike vzrástli naše spravované aktíva v 1. štvrťroku o +3,9% na 2 116 miliárd eur k 31.3.2024.

V prvých troch mesiacoch roka sme vďaka ponuke prispôsobenej potrebám našich zákazníkov a tržnému kontextu vzrástli o +16,6 miliárd eur. Rast bol vyvážený naprieč všetkými našimi zákazníckymi segmentmi, oblasťami expertízy aj geografickými oblasťami.

Rast tržieb v kombinácii s prísnym riadením nákladov nám umožnil vykázať upravený čistý zisk vo výške 318 miliónov eur1,2, čo predstavuje zlepšenie o +5,9% v porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2023.

Prvý štvrťrok bol tiež v znamení dvoch významných externých transakcií: akvizícia Alpha Associates v oblasti súkromných aktív (súkromný dlh, infraštruktúra, súkromný kapitál) a memorandom o porozumení s americkou spoločnosťou Victory Capital s cieľom posilniť našu americkú a medzinárodnú odbornosť.

Pozrite sa na kompletné hospodárske výsledky za 1. štvrťrok 2024 na našich korporátnych webových stránkach (v angličtine)

 

1. Čistý zisk pripadajúci akcionárom Skupiny
2 Upravené: bez odpisov nehmotného majetku

Ďalšie novinky