AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C)

ISIN: LU1956955550 - Akciový
Ku dňu 12/05/2021
NAV AUM
138,80 EUR 911,79M EUR

Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze 3 000 spoločností a stockpickingu - vyberajú sa naozaj len tie tituly spoločností, ktoré majú dlhodobo veľmi dobré výsledky a sú lídrami v svojich oblastiach.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, ktoré majú potenciál nadpriemerných ziskov a generujú tak voľný cashflow. Väčšinou majú výhradné postavenie na trhu a udržateľné konkurenčné výhody - často sa jedná o monopol či oligopol. 

Fond je zameraný na dvojciferné výsledky (nadpriemerný rast) a nízke riziko (kontrola ukazateľov a znalosť spoločnosti). Fond má históriu 30 rokov a významne prekonáva svetové trhy a indexy. Fond je vždy naplno zainvestovaný (maximálne 2 - 4 % hotovosť). 

Príklady investícií

Akcie spoločností Alphabet (Google), Microsoft, Siemens, Adobe, Adidas, Alibaba, Oracle, Visa, Mastercard, Facebook, Autodesk, SAP, Colorplast, Tencent Games, Nike, Inditex a ďalšie. *

Naším cieľom je investovať do 25 až 35 firiem, ktoré považujeme vo svojom odvetví za najlepšie na svete

Spoločnosti s udržaťeľnou konkurenčnou výhodou, ktoré majú potenciál dosahovať nadpriemerné zisky.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, lídrov vo svojom odvetví, ktoré všetci dobre poznáme.

Spoločnosti zamerané na dvojciferné výsledky, nízké riziko a sú odolné voči výkyvom  na trhoch.

 

Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás

*Ide o príklady emitentov cenných papierov alebo správcov fondov, ktoré sú alebo boli v portfóliu fondu prítomné, ale už sa tam nemusia nachádzať. Aktuálnych Top 5/10 pozícií nájdete vždy v mesačnom komentári daného fondu.


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND

Legendárny akciový fond, ktorého vznik sa dátuje do roku 1928. Základná filozofia fondu sa za celú dobu jeho histórie nezmenila. Manažér fondu na trhu vyhľadáva akcie amerických firiem, ktoré sú neprávom prehliadané trhom a sú tak ponúkané so zľavou vzhľadom k svojej skutočnej vnútornej hodnote. Základom je tak hlboká analýza firmy, nielen daného odvetvia alebo regiónu. Cieľom fondu je generovať rast investície pri rozumnej miere rizika.   Recenzia fondu v časopise FONDSHOPCenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

Popis fonduAkciový fond, investujúci do úspešných spoločností po celom svete s dôrazom na ich dôkladnú analýzu, finančnú aj celkovú stabilitu a analýzu konkurenčného prostredia.Do portfólia fondu vyberáme 60 kvalitných akcií svetových spoločností, ktoré musia mať silnú konkurenčnú výhodu (stabilita ziskov) a veľmi nízku zadĺženosť (finančná a prevádzková stabilita). Kľúčové tak pre nás je ako plné pochopenie celého obchodného modelu spoločnosti, tak aj analýza odvetví a ekonomiky, v ktorých pôsobí, a znalosť jej konkurenčného prostredia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Silver age homepage
Akciový
CPR Invest - Global Silver Age

Popis fonduStarnutie populácie a s tým spojená tzv. strieborná ekonomika sa postupne stáva celosvetovým fenoménom. Ide o investičnú tému, ktorá je trvalá a nezávislá na ekonomickom cykle. Nielen, že starší ľudia sú dominantnými zákazníkmi vo vyspelých ekonomikách, zároveň majú v tomto veku najvyšší majetok.Fond CPR Global Silver Age preto investuje do spoločností, ktoré sa sústredia prevažne na produkty a služby pre staršie generácie.Spoločnosti zameriavajúce sa na staršiu generáciu majú dlhodobo vyššie zisky a rast tržieb (Factsheet, 2017). Vo fonde celkovo nájdeme 8 odvetví: voľný čas, krása a starostlivosť, automobily, bezpečnosť, farmácia, zdravotné pomôcky, správa majetku a opatrovateľské služby. V ústredí všetkého je starší, relatívne bohatý človek, ktorý chce zostať "mladý" a užívať si dosiahnuté bohatstvo čo najviac.Celosvetový fenomén starnutia populácie a dlhodobo vyššie zisky      Prečo CPR Invest - Global Silver Age?Celosvetový fenomén, nezávislý na ekonomickom cykle.Neustále sa zrychľujúci trend. Okolo roku 2050 bude až okolo 25% svetovej populácie v dôchodkovom veku.Spoločnosti zameriavajúce sana staršiu generáciu majúdlhodobo vyššie zisky ajrast tržieb.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.