AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C)

ISIN: LU1956955550 - Akciový
Ku dňu 22/01/2021
NAV AUM
133,83 EUR 958,87M EUR

Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze 3 000 spoločností a stockpickingu - vyberajú sa naozaj len tie tituly spoločností, ktoré majú dlhodobo veľmi dobré výsledky a sú lídrami v svojich oblastiach.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, ktoré majú potenciál nadpriemerných ziskov a generujú tak voľný cashflow. Väčšinou majú výhradné postavenie na trhu a udržateľné konkurenčné výhody - často sa jedná o monopol či oligopol. 

Fond je zameraný na dvojciferné výsledky (nadpriemerný rast) a nízke riziko (kontrola ukazateľov a znalosť spoločnosti). Fond má históriu 30 rokov a významne prekonáva svetové trhy a indexy. Fond je vždy naplno zainvestovaný (maximálne 2 - 4 % hotovosť). 

Príklady investícií

Akcie spoločností Alphabet (Google), Microsoft, Siemens, Adobe, Adidas, Alibaba, Oracle, Visa, Mastercard, Facebook, Autodesk, SAP, Colorplast, Tencent Games, Nike, Inditex a ďalšie. *

Naším cieľom je investovať do 25 až 35 firiem, ktoré považujeme vo svojom odvetví za najlepšie na svete

Spoločnosti s udržaťeľnou konkurenčnou výhodou, ktoré majú potenciál dosahovať nadpriemerné zisky.

V portfóliu nájdeme 25 - 35 spoločností, lídrov vo svojom odvetví, ktoré všetci dobre poznáme.

Spoločnosti zamerané na dvojciferné výsledky, nízké riziko a sú odolné voči výkyvom  na trhoch.

 

Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás

*Ide o príklady emitentov cenných papierov alebo správcov fondov, ktoré sú alebo boli v portfóliu fondu prítomné, ale už sa tam nemusia nachádzať. Aktuálnych Top 5/10 pozícií nájdete vždy v mesačnom komentári daného fondu.


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo majú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EU, ktoré prijali euro.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

Popis fonduAkciový fond, investujúci do úspešných spoločností po celom svete s dôrazom na ich dôkladnú analýzu, finančnú aj celkovú stabilitu a analýzu konkurenčného prostredia.Do portfólia fondu vyberáme 60 kvalitných akcií svetových spoločností, ktoré musia mať silnú konkurenčnú výhodu (stabilita ziskov) a veľmi nízku zadĺženosť (finančná a prevádzková stabilita). Kľúčové tak pre nás je ako plné pochopenie celého obchodného modelu spoločnosti, tak aj analýza odvetví a ekonomiky, v ktorých pôsobí, a znalosť jej konkurenčného prostredia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Disruptive fond
Akciový
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Popis fonduUnikátny fond investujúci do akcií spoločností, ktoré menia pravidlá hry vďaka prevratným inováciam. Spoločnosti, ktoré menia životný štýl aj spotrebné zvyky, definujú nové pracovné postupy a výrobné a komunikačné procesy. Tzv. disruptivná / prevratná inovácia je fenomén, ktorá nie je závislá na ekonomických podmienkach alebo trhových zmenách, ide o zmenu, novinku, ktorá je natoľko revolučná, že sa stane bežným štandardom. Fond investuje do spoločností, ktoré vytvárajú megatrendy produkujúce nezávislý rast, zmenou zabehnutého trhu alebo trh nový (napr. Google, Paypal, CISCO, Siemens). Ide o tak typické inovátorské firmy, ďalej firmy, ktoré sú na trhu už desiatky rokov a zmenili svoj pôvodný obchodný model, aby sa stali lídrami v oblasti inovácií.Šírenie inovácií sa zároveň vďaka globalizácii a technologickému pokroku neustále zrychľuje a tržby týchto spoločností rastú až 3x rychlejšie ako trh (zdroj CPR AM). Výber firiem je založený na kvalitativnej a de-korelačnej analýze (nezávislosti), kde sa vyberá zo 4 hlavných oblastí: digitálne technológie, priemysel 4.0 (robotizácia, automatizácia), zdravotníctvo a obnoviteľné zdroje.     3x rýchlejší ako trh – to je potenciál rastu budúcnosti; investujte dnes do sveta zajtrajška a využite prevratné inovácie meniace náš každodenný život.     Prečo CPR Global Disruptive Opportunities?Prevratné inovácie sa šíria samovolne a nezávisle - až 3x rýchlejší rast firiem ako běžný trh.Precízny výber približne 80 firiem v portfóliu, spolupráca s Deloitte na analýze trendov.Inovátorské spoločnosti a trhoví lídri. Spoločnosti, ktoré menia svet.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.