AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C)

ISIN: LU1941681956 - Zmiešaný
Ku dňu 23/05/2024
NAV AUM
103,37 EUR 955,41M EUR

Predstavenie fondu (2:32 minúty)

Fond kombinuje dlhopisy aj akcie, s dôrazom na nízké kolísanie hodnoty investície. Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze nielen finančných ukazovateľov (silná pozícia, atraktívne ocenenie, udržateľnosť ziskov…), ale aj prísnych kritérií ESG – hodnotenie dopadov na životné prostredie (E – enviromental), spoločenských dopadov (S – social) a dopadov z hľadiska riadenia spoločnosti (G – governance).

Spoločnosti, ktoré si môžu dovoliť dosahovať prísne kritériá ESG musia byť dostatočne finančne silné a často diktujú trendy vo svojich odvetviach.

Čo je dôležité, tieto investície zároveň pomáhajú zlepšovať naše prostredie a náš svet. Vo fonde tak nenájdeme zbrojný priemysel, alkohol či tabakové produkty, ani spoločnosti s kontroverzným vedením, využívajúcim nekalé praktiky, detskú prácu alebo porušujúcim ľudské práva, ani spoločnosti, ktoré postupne ničia životné prostredie. Fond dosahuje najvyššie hodnotenie 5 hviezd od Morningstar.

Keď investujete do fondu Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, investujete do spoločností, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť.

 

Prečo Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future?

Široký, diverzifikovaný investičný záber zahŕňajúci investičné príležitosti po celom svete.

Investuje do firiem a štátov, ktoré si môžu dovoliť plniť prísne ESG kritéria a pozitívne ovplyvňovať náš budúci svet.

Portfólio obsahuje spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojej oblasti a môžu dosahovať nadpriemerné zisky. 

  

  Cenník - číslo fondu   Leták fondu Kontaktujte nás

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Burza
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH

Dynamické investičné riešenie, ktoré pod sebou združuje najlepšie akciové a dlhopisové fondy Amundi a ostatních svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov. Portfólio využíva potenciál akcií, ktoré sú zastúpené v rozmedzí od 65 % do 85 %. Zbytok tvoria predovšetkým dlhopisy. Vďaka  diverzifikácii aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.   Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia 65% - 85% podľa situácie na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí. Komplexné dynamické investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.     Prečo Amundi Funds Solutions - Sustainable Growth?Plné využitie ziskového potenciálu akcií, tie najlepšie svetové firmy.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí.   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte nás

Zobraziť fond
Puzzle 1
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS PROTECT 90

Popis fonduKde nájsť výkonnosť v dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb, ekonomických a politických neistôt? A to s garanciou ochrany finančných prostriedkov a minimalizáciou strát? Fond Amundi Protect 90 ponúka oboje. Fond využíva výhody aktívnej a flexibilnej správy a ponúka investorom prístup k maximám dostupných investičných príležitostí.   Zmiešaný fond s aktívnou správou a 90% garanciou1 majetku od Amundi     Prečo Amundi Funds Protect 90?Široká diverzifikácia a nižšie riziko, 1 fond = široká škála aktív90% garancia Amundi, č. 1 v správe finančných aktív v EurópeAko ochrániť a zhodnotiť svoj majetok? Fondom s trvalou ochranou majetku!1 garantujeme, že hodnota investície nikdy nepoklesne pod úroveň 90 % najvyššej dosiahnutej hodnoty, čistej hodnoty aktív (kurzu podielového fondu)Cenník - číslo fonduKontaktujte násObnovená garantovaná hodnota

Zobraziť fond
Puzzle 2
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED

Vyvážené investičné  riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie akciové a dlhopisové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Akcie sú zastúpené v rozmedzí  35% až 65%. Zbytok tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia 35-65% podľa situácie na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí.  Komplexné vyvážené investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.   Prečo Amundi Funds Solutions Balanced?Vyvážený pomer akcií a dlhopisov, podiel na svetových firmách a pravidelný príjem z dlhopisov.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí.   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte násVýročný komentár k vývoju fondu AFS Balanced – EUR

Zobraziť fond