Miniportrét Amundi Funds Polen Capital Global Growth

09. október 2020

Známy český magazín pre investorov FOND SHOP uviedol vo svojom poslednom čísle recenziu fondu   Amundi Funds Polen Capital Global Growth  . Tento fond skupina Amundi v nedávnej dobe uviedla na český a slovenský trh.

O tomto fonde sme vás už v niekoľkých novinkách informovali.   Napríklad ako sa manažéri fondu Damon Ficklin a Jeff Mueller   rozprávali pre magazín Barron's, ktorého vydavateľom je Dow Jones & Company. Tentokrát sa  Amundi Funds Polen Capital Global Growth   dostal do pozornosti analytika Aleša Vocílka, ktorý píše pre časopis FOND SHOP.

Portrétovaný fond investuje do úzkého výberu akcií veľkých spoločností bez geografického a primárne aj sektorového obmedzenia. Jeho koncentrované portfólio zahŕňa 25 až 35 firiem, ktoré považuje manažérsky tím za najlepšie na svete vo svojich odvetviach. Priemerná doba držania jednej spoločnosti je 5 rokov. Od roku 1989 investovali manažérii Polen Capital iba do 125 spoločností.

Výsledné portfólio by malo obsahovať len spoločnosti s relatívnou odolnosťou voči ekonomickému cyklu, ktoré vďaka prísnym kritériám výberu, vrátane likvidity a dostatočnej trhovej kapitalizácie (aspoň 4 mld. USD u 51 % portfólia), zažívajú nižšiu volatilitu svojich akcií než celý trh a poskytujú k ich cene priaznivé bezpečnostné rozpätie (margin of safety).

V portfóliu fondu nájdeme napríklad Microsoft Corporation (8,3 %), Adobe Inc. (6,0 %), Alibaba Group Holding Ltd. ADR (5,9 %), Alphabet Inc. Class C (5,8 %), SAP SE (5,4 %).

Veľký úspech vďaka rastovému štýlu

Za svoj veľký úspech vďačí portrétovaný fond jednoznačnému priľnutiu k rastovému štýlu. V jeho prospech hovorí silná nadvýkonnosť voči priemeru (rastovej) konkurencie. Fond jasne prekonal všetky potenciálne konkurenčné globálne akciové fondy s rastovým štýlom a hlavne porovnateľne koncentrovaný Erste Top Stocks, ktorý má ničmenej odlišnú menovú denomináciu.

Portrétovaný fond uvítajú ako zaujímavý doplnok portfólia dynamickí investori, ktorí sa usilují o nadštandardné dlhodobé zhodnotenie a veřia v ďalší náskok rastového štýlu.

Odkaz na celý článok vo forme tzv. Miniportrétu fondu Amundi Funds Polen Capital Global Growth .

Ďalšie novinky