Amundi a Victory Capital oznamujú plány na vytvorenie strategického partnerstva

17. apríl 2024

Paris & San Antonio, 16. apríla 2024 - Amundi a Victory Capital (Nasdaq: VCTR) dnes oznamujú, že podpísali Memorandum o porozumení, na základe ktorého sa Amundi US zlúči so spoločnosťou Victory Capital. Spoločnosť Amundi sa stane strategickým akcionárom vo Victory Capital a dôjde k uzavretiu dlhodobých globálnych distribučných dohôd. Navrhovaná transakcia prípadne umožní vytvorenie širšej americkej investičnej platformy pre klientov oboch firiem, zaistí Amundi prístup k lepším správcovským možnostiam v rámci USA a rozšíri globálnu distribúciu pre Victory Capital.

  

Navrhovaná transakcia prinesie klientom oboch firiem širšiu ponuku tried aktív, vrátane dlhopisov, akcií a multi-asset investičných stratégií ponúkaných prostredníctvom rôznych investičných nástrojov ako sú riadené účty, ETF, podielové fondy, UCIT, kolektívne trustové fondy a modelové portfóliá.

Victory Capital je rýchlo rastúca, americká, diverzifikovaná spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou aktív s preukázateľnými výsledky v oblasti akvizícií. Pre svojich klientov spravuje aktíva vo výške 175 miliárd USD. Diferencovaná platforma spoločnosti zachováva investičnú autonómiu rôznych nezávislých investičných tímov, ktoré využívajú výhody plne integrovanej, centralizovanej prevádzkovej a distribučnej platformy.

Amundi US v súčasnosti spravuje 104 miliárd USD v rámci širokej škály tried aktív, ktoré zahŕňajú americké a globálne akcie, dlhopisy a multi-asset investičné stratégie pre jednotlivcov a inštitúcie po celom svete.

Spoločnosť Amundi US disponuje širokými investičnými možnosťami a vysokou investičnou výkonnosťou, ktoré Victory Capital prinesú možnosť ďalej rozšíriť globálne portfólio klientov a tiež diverzifikovať svoje investičné možnosti.

 

Navrhovaná transakcia:

- Amundi US sa stane súčasťou Victory Capital výmenou za 26,1% podiel Amundi vo Victory Capital, transakcia nebude zahŕňať žiadnu hotovosť. Pri uzavretí transakcie sa Amundi stane strategickým akcionárom Victory Capital s dvoma zástupcami v správnej rade spoločnosti.

- Obe strany súčasne uzavrú obojstranné distribučné dohody na dobu 15 rokov.

Plánovaná transakcia prinesie výhody pre akcionárov oboch spoločností, a to vo forme vyšších príjmov a zisku na akciu oboch spoločností.

Obe spoločnosti v súčasnosti pracujú na finálnej podobe dohody, ktorá by mala byť oznámená do polovice tohto roka. Memorandum o porozumení je pre obe strany nezáväzné.

Valérie Baudson, CEO, Amundi, povedala: „Navrhovaná transakcia so spoločnosťou Victory Capital je pre nás jedinečnou príležitosťou, ako posilniť našu pozíciu v USA a súčasne sa stať strategickým akcionárom v rešpektovanej a rastúcej americké spoločnosti venujúcej sa správe aktív. Pre Amundi by to znamenalo lepší prístup k najvýkonnejším americkým investičným stratégiám, z čoho by benefitovali naši klienti po celom svete a súčasne by došlo k rozšíreniu distribučnej siete v rámci USA. Celkovo by to pre Amundi bol katalyzátor ďalšieho rastu.

David Brown, Predseda predstavenstva a CEO Victory Capital, dodal: „Táto transakcia je výhodná pre klientov, zamestnancov a akcionárov oboch spoločností. Zapojenie Amundi US do našej platformy je pre nás možnosťou strategicky rozšíriť našu veľkosť a dosah, pridať nové investičné možnosti, posilniť našu americkú distribučnú sieť a rozšíriť firmu o nové talenty. Distribučná dohoda súčasne umožní rozšíriť naše produkty s pomocou Amundi distribučných kanálov po celom svete. Z finančného hľadiska by transakcia priniesla navýšenie hodnoty pre akcionárov, zvýšila príjmy a tiež našu finančnú flexibilitu. Amundi ako strategický akcionár pre nás tiež predstavuje jedinečnú možnosť pre vytvorenie obojstranne výhodného dlhodobého vzťahu.

O Amundi

Spoločnosť Amundi je európskym lídrom v oblasti správy aktív a patrí medzi desať najvýznamnejších investičných hráčov na svete. Svojim viac ako 100 miliónom klientov - retailovým aj firemným - ponúka bohaté služby v oblasti finančných trhov a široký rozsah odborných znalostí v oblasti aktívnych a pasívnych investičných riešení doplnených o IT riešenia. Amundi je súčasťou skupiny Crédit Agricole a jej akcie sú obchodovateľné na burze. Amundi v súčasnosti spravuje pre svojich klientov aktíva v celkovej hodnote  presahujúcej 2 bilióny eur. Celosvetovo spoločnosť Amundi prevádzkuje šesť hlavných investičných hubov, ktoré ju spoločne s expertízou v oblasti financií a širokým záberom výskumu, radia medzi hlavných hráčov v oblasti správy aktív. Klienti Amundi sa môžu spoľahnúť na znalosti a expertízu 5 500 zamestnancov v 35 krajinách.

O spoločnosti

Victory Capital Victory Capital je diverzifikovaná globálna spoločnosť pre správu aktív, ktorej celkové spravované aktíva k 31. marcu 2024 dosahovala hodnotu 170,3 miliardy USD a celkové aktíva klientov 175,5 miliardy USD. Spoločnosť využíva obchodnú stratégiu novej generácie, ktorá kombinuje butikové investičné kvality s výhodami plne integrovanej, centralizovanej prevádzkovej a distribučnej platformy. Victory Capital poskytuje špecializované investičné stratégie inštitúciám, sprostredkovateľom, penzijným platformám a individuálnym investorom. S 11 samostatnými investičnými franšízami a divíziou Solutions Business ponúka širokú škálu investičných produktov a služieb, vrátane podielových fondov, fondov ETF, samostatne spravovaných účtov, alternatívnych investícií, modelových stratégií ETF tretích strán, fondov kolektívneho investovania, súkromných fondov, vzdelávacieho sporiaceho plánu 529 a maklérskych služieb. Victory Capital sídli v San Antoniu v Texase a má pobočky a investičných odborníkov v USA a po celom svete. Viac informácií nájdete na www.vcm.com alebo na Victory Capital na Facebooku , Twitteri a LinkedIn .

Ďalšie novinky