Najlepší výsledok Amundi v histórii

06. január 2023

Amundi Asset Management oslavuje nevídaný úspech. Prvýkrát vo svojej histórii sa spoločnosti podarilo pokoriť míľnik 1 miliardy EUR v čistých predajoch v regióne Česká republika, Slovensko a Bulharsko za kalendárny rok. Okrem toho bol prekročený aj stanovený cieľ na rok 2022. Toto pôsobivé číslo sa podarilo dosiahnuť napriek trhovým turbulenciám, dvojcifernej miestnej inflácii a vojnovému konfliktu.

Amundi sa už od 3. štvrťroka 2021 darí zvyšovať svoj podiel na trhu vďaka tomu, že majetok fondu rastie rýchlejšie ako trh. Tento rast bol spôsobený najmä čistými predajmi Komerční banky, ktorá posilňuje dlhotrvajúce partnerstvo so spoločnosťou Amundi.

Čo sa týka najpredávanejších produktov, najväčší podiel na čistých predajoch predstavoval lokálny krátkodobý fond (približne 61 %), za ním nasledovali pasívne investície (28 %), Buy & Watch (približne 11 %) a tematické fondy.

„Skutočnosť, že náš predaj na českom, slovenskom a bulharskom trhu napriek okolnostiam silne rastie, svedčí o jedinečnom partnerstve Amundi s našimi lokálnymi distribútormi. Stále vidíme veľký potenciál, a preto sme si aj na budúci rok stanovili veľmi ambiciózne ciele." Alain Berry, generálny riaditeľ Amundi Asset Management.

Ďalšie novinky