Zverejnenie štvrťročných výsledkov Amundi (Q3 & 9M 2021)

Paris, 04. november 2021

Q3 2021 Results

Vo štvrtok 4. novembra zverejnila spoločnosť Amundi svoje hospodárske výsledky za prvých 9 mesiacov roku 2021.

Zvýšený prílev1 u strednodobých a dlhodobých aktív2,3 (+15 mld. EUR v 3. štvrťroku 2021) je spôsobený najmä prílivom prostriedkov do aktívne spravovaných fondov naprieč všetkými segmentmi. To vo výsledku viedlo k zvýšeniu objemu aktív pod správou1 o +8.9 % počas jedného roka a k 30. septembru dosiahla hodnotu 1 811 mld. EUR.

Výsledky4 sú aj naďalej na vysokej úrovni (333 mil. EUR v 3. štvrťroku) po znateľnom raste majetku pod správou (+41.5 % oproti 3. štvrťroku 2020) aj vďaka silnému rastu tržieb a udržaniu operačných nákladov pod kontrolou.

Podrobné výsledky nájdete na našej stránke Corporate

1. Aktíva a čisté finančné prostriedky vrátane spoločnosti Sabadell AM od 3. štvrťroka 2020, BOC WM od 1. štvrťroku 2021 a zahŕňajúce odporúčané a obchodované aktíva a 100 % spravovaných aktív a čistých finančných prostriedkov ázijských spoločných podnikov; v prípade Wafa Maroko sú aktíva vyčíslené na základe kvótového zabezpečenia.
2. Strednodobé a dlhodobé aktíva: okrem produktov peňažného trhu
3. Mimo JV (joint ventures)
4. Upravené dáta: nie je zohľadnená amortizácia distribučných zmlúv a Affrancamento. Definícia a metodológia sa nachádza na 7. strane tlačovej správy.

Ďalšie novinky