Životné ciele

Ako si stanoviť finančné ciele a dosiahnuť životné ciele?

Ak máte plán s jasnými finančnými cieľmi, môžete svoje ambície dosiahnúť rýchlejšie.

Woman working on a laptop in an office

Čo sú to životné ciele a ako si ich mám stanoviť?

Investovanie s ohľadom na Vaše dôležité ciele môže byť veľmi motivujúce.

Keď sa pozriete na svoj zoznam, môže zahŕňať vlastný dom, vysnívanú svadbu, životnú dovolenku, podporu svojich detí na univerzite alebo čokoľvek iné, čo by ste chceli, je najlepšie začať plánovať!

Keď plánujete, môžete zistiť:

 • Koľko to bude stáť,
 • Koľko musíte mesačne ušetriť na účty, hypotéku, potraviny atď. a koľko máte k dispozícii na investovanie,
 • Ako využiť investovanie na rýchlejší rast vašich peňazí a dosiahnutie vašich cieľov.

Oddeľte krátkodobé ciele od dlhodobých

Pre ciele, ktoré chcete čoskoro dosiahnuť, je potrebné  peniaze ukladať tam, kde môžu rásť a kde k nim máte ľahký prístup. Môžete využiť úročené sporiace účty alebo špeciálne navrhnuté nízkorizikové investičné fondy, ktoré Vaše peniaze investujú, ale v prípade potreby Vám ich umožnia premeniť na hotovosť.

Medzi krátkodobé ciele môže patriť:

 • Nové auto,
 • Záloha na bývanie - v závislosti od toho, kedy chcete kupovať,
 • Projekt rekonštrukcie,
 • Založenie rodinny.

Ste pripravení naplánovať si dlhodobé ciele?

Investovanie do fondov určených na dlhodobejší rast má zmysel pri cieľoch, ktoré sú vzdialenejšie, ako napríklad:

 • Vzdelanie Vašich detí,
 • Vysnívaný domov,
 • Vyplatenie hypotéky,
 • Odchod do dôchodku.

V ideálnom prípade by vám tento druh investovania mal umožniť rast vašich peňazí v priebehu rokov, ale nie vždy je to zaručené.

Stanovenie nových cieľov

Keď dosiahnete jeden investičný cieľ, môžu Vám ostať voľné peniaze, ktoré môžete presunúť do ďalšieho budúceho cieľa. Dúfajme, že pravidelné investovanie Vám umožní pohodlne realizovať veľké plány s Vašimi peniazmi.  

Je jednoduchšie začať v malom s pravidelnými platbami do investícií, ktoré ste si vybrali.

Kroky, ktoré je potrebné si zapamätať

Čím viac plánujete a investujete do týchto veľkých cieľov, tým je pravdepodobnejšie, že sa splnia.

Pre krátkodobé ciele je riešením sporenie alebo investovanie do krátkodobých fondov s nízkym rizikom. V prípade dlhodobejších cieľov sa informujte o možnostiach investovania, ktoré by Vám mohli pomôcť dosiahnuť ich rýchlejšie. Nezabudnite však, že výnosy nie sú zaručené a môže dôjsť k strate investovaného kapitálu.

Ponúkame širokú škálu investícií, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť všetky vaše ciele.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie uvedené v tomto dokumente pochádzajú od spoločnosti Amundi Asset Management S.A.S. a sú platné k 08. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názormi autora, a nie nevyhnutne spoločnosti Amundi Asset Management S.A.S., a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a nie je možné zaručiť, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávaní. Na tieto názory sa nemožno spoliehať ako na investičné poradenstvo, odporúčanie cenných papierov alebo ako na indikáciu obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov, podielových listov fondov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani indikátorom budúcich výsledkov. 

Dátum prvého použitia: 1. júla 2024

Identifikátor dok: 3578148

Marketingová komunikácia