RYTMUS S6+ Nové trendy a S7+ Budúcnosť planéty

Portfólio navrhnuté exkluzívne v spolupráci s OVB Allfinanz Slovensko v rámci programu pravidelného investovania RYTMUS pre potreby splnenia dlhodobých cieľov.

rytmus_green_esg_portfolia

Zodpovedné investovanie

Finančný svet prešiel v posledných rokoch výraznou premenou a posunom v rebríčku hodnôt. Stále dôležitejšiu úlohu hrá ochrana životného prostredia a orientácia na šetrné využívanie prírodných zdrojov. Okrem výkonnosti dnes prisudzujú najväčší investori význam sociálnym, environmentálnym a etickým dopadom samotnej investície.

Dobrou správou je, že rast hodnoty kapitálu a udržateľnost sa dajú kombinovať. Veríme, že zhodnotenie sa dá dosiahnuť spoločensky zodpovedným spôsobom, preto pri každej investícii dôkladne posudzujeme nielen základné, ale aj sociálne, etické a environmentálne faktory. Tento spôsob investovania totiž vytvára hodnotu nielen pre investora, ale aj pre celú spoločnosť.

Prečo RYTMUS S6+ Nové trendy a S7+ Budúcnosť planéty

  • Špeciálne portfóliá navrhnuté exkluzívne v spolupráci s OVB Allfinanz Slovakia v rámci programu pravidelného investovania RYTMUS pre potreby splnenia dlhodobých cieľov
  • Zabezpečte si rezervu na čiastočné splatenie hypoték, vytvorte svojim deťom „štartovací balík“ do života, alebo si len splnte niektoré z vašich snov a to všetko v súlade s udržateľným rozvojom sveta

Zodpovedné investovanie je charakteristické tím, že kombinuje udržateľnosť a rast hodnoty kapitálu.

  • Portfólia nielen pre investorov, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá krajina, v ktorej žijú a ktorí chcú smerovať svoje financie na ochranu klímy a prírodných zdrojov
  • Často tiež platí, že spoločnosti, ktoré investujú do lepšej budúcnosti sú lídrami vo svojich oblastiach a môžu dosahovať nadpriemerných ziskov

Portfólio S6+ Nové trendy a S7+ Budúcnosť planéty

RYTMUS S6+ Nové trendy

  • 40%  Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future
  • 60%  CPR Invest - Megatrends
rytmus-s6-esg_medium

RYTMUS S7+ Budúcnosť planéty

  • 33%  Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future
  • 33%  CPR Climate Action
  • 33%  Amundi Funds Global Ecology ESG

 

rytmus-s7_medium

Svoje investície si môžete sledovať na webovej stránke Moje Amundi.

Dokumenty