Prečo investovať zodpovedne?

Či už vás zaujíma znižovanie emisií uhlíka alebo podpora rozmanitosti, môžeme vám pomôcť prispieť k udržateľnejšej a sociálne spravodlivejšej budúcnosti prostredníctvom vašich investícií.

Man on computer with headphones on

Stáva sa vám, že si kladiete otázky typu:

Man in front of window

Stáva sa vám, že si kladiete otázky typu:

  • Ako môžu podniky fungovať zodpovednejšie?
  • A čo môžeme urobiť ako jednotlivci, aby sme podporili lepší svet pre nás všetkých?
  • Ako sa môže svet stať sociálne spravodlivejším a šetrnejším ku klíme?

Ak je odpoveď kladná, existuje množstvo vecí, ktoré by sme mohli urobiť v našom každodennom živote, napríklad žiť udržateľnejšie, nakupovať uvedomelejšie a investovať zodpovednejšie.

Ak sa rozhodnete investovať zodpovedne, mohlo by vám to umožniť využiť príležitosť a prispieť k pozitívnej zmene.

Aké kroky môžete podniknúť?

Existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť svoje investičné ciele a zároveň prispieť k ich plneniu, a my vám môžeme pomôcť pri prijímaní správnych investičných rozhodnutí.

Všetko závisí od toho, čo chcete:

  • Chcete prispieť k transformácii hospodárstva?
  • Chcete zmobilizovať svoje úspory na boj proti klimatickým zmenám?
  • Existujú konkrétne environmentálne alebo sociálne výzvy, ktoré by ste chceli riešiť?
  • Hľadáte merateľný vplyv nad rámec finančnej výkonnosti?

Aké kroky môžete podniknúť?

Woman with shopping walking in front of turquoise wall

Čas konať

Woman in kitchen on phone with cup

Čas konať

Chceme pozitívne prispieť k lepšej budúcnosti. Preto môžeme s vašou pomocou podporiť spoločnosti, do ktorých investujeme, na ich ceste k udržateľnejšiemu a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. 

Zodpovedné investovanie je už viac ako 35 rokov jadrom nášho podnikania, pretože veríme, že rast kapitálu a udržateľnosť patria k sebe1.  

Preto do našich investičných stratégií popri finančných aspektoch zahŕňame aj sociálne, environmentálne a etické aspekty2

Objavte našu ponuku zodpovedných investičných riešení

Zdroje:
1 https://about.amundi.com/our-esg-approach
2 https://www.undp.org/energy/our-work-areas/energy-transition

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Amundi Asset Management S.A.S. a je k 17. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názory autora a nie nevyhnutne Amundi Asset Management S.A.S. a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a neexistuje žiadna záruka, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávania. Na tieto názory by ste sa nemali spoliehať ako na investičné rady, bezpečnostné odporúčania alebo ako náznaky obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akéhokoľvek cenného papiera, podielových listov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani ukazovateľom budúcich výsledkov.

Dátum prvého použitia: 1. júl 2024

ID dokumentu: 3595308

Marketingová komunikácia