Životné ciele

Život môže byť dobrodružstvom - ak si ho naplánujete!

Ak sa sústredíte na plánovanie, život môže byť dobrodružnejší.

surfer girl on a beach

Trochu plánovania a veľa dobrodružstva

So správnymi plánmi pre svoje peniaze môžete financovať oveľa viac dobrodružstiev, ako ste si mysleli.

Pravidelné investovanie do vzdialenejších cieľov Vás bude motivovať, aby ste svoje sny premenili na skutočnosť. Investície, ktoré pomáhajú vašim peniazom rásť, by mohli Vaše ciele posunúť dopredu, avšak pri investíciách nie je nič zaručené.

Páči sa vám myšlienka prázdninového roka pre dospelých?

V súčasnosti, keď je náš pracovný život rozložený na viacero dekád, je čoraz populárnejšia myšlienka prestávky v kariére alebo dokonca "ročnej prázdninovej prestávky pre dospelých".

Plánovaním a investovaním teraz sa Vám zvyšuje šanca dosiahnutia Vašich finančných cieľov, taktiež Vám to umožní vziať si voľno na naplnenie Vašich dobrodružstiev a dlhoočných ambícií ako napríklad:

 • Cestovanie
 • Starostlivosť o seba
 • Výchova Vašich detí
 • Získavanie nových kvalifikácií
 • Starostlivosť o vašich starších rodičov
 • Začatie podnikania 
 • Charitatívna činnosť

Pevné finančné zázemie vám umožní oveľa väčšiu flexibilitu pri využívaní času.

Ako začať plánovať ďalšie dobrodružstvo?

Naučiť sa rozpočítavať menšie budúce výdavky sa môže rýchlo stať zvykom. Keď vidíte, ako sa vaše peniaze hromadia a rastú (všetko ide dobre), môže sa to stať veľmi motivujúcim a možno vás to inšpiruje:

 • Plánovať nové ciele
 • Stanoviť si veľké investičné ciele
 • Vytvoriť si krátkodobé a dlhodobé ciele
 • Diverzifikovať Vaše investície a preskúmať investičné príležitosti

Plánovanie a investovanie do budúcnosti a neutrácanie každého centu v súčasnosti sa môže rýchlo vyplatiť. Potom môžete začať vo veľkom snívať o tom, čo s nahromadenými peniazmi urobíte.

Plánovanie svojich cieľov a investovanie do nich je už teraz spôsob, ako si naplánovať život, ktorý chcete žiť v budúcnosti.

Urobte prvý krok a preskúmajte našu ponuku investičných možností, ktoré sú navrhnuté tak, aby potenciálne zväčšili vaše peniaze a priblížili vás k vašim cieľom.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie uvedené v tomto dokumente pochádzajú od spoločnosti Amundi Asset Management S.A.S. a sú platné k 08. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názormi autora, a nie nevyhnutne spoločnosti Amundi Asset Management S.A.S., a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a nie je možné zaručiť, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávaní. Na tieto názory sa nemožno spoliehať ako na investičné poradenstvo, odporúčanie cenných papierov alebo ako na indikáciu obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov, podielových listov fondov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani indikátorom budúcich výsledkov. 

Dátum prvého použitia: 1.júla 2024

Identifikátor dok: 3578148

Marketingová komunikácia