Spoznajte témy, ktoré menia svet...

Vo svete okolo nás, ktorý sa neustále mení a kde prevratné technologické inovácie narúšajú tradičné hodnoty stále častejšie, predstavuje tematické investovanie alternatívu k tradičným stratégiám.

tematicke_investice_as_700368768

Cieľom tematického investovania je identifikovať zdroje, ktoré poskytujú trvalý rast a výkonnosť pomocou využitia dlhodobých a trvalých trendov.

"Hodnota myšlienky spočíva v jej využití" Thomas Alva Edison, americký vynálezca a podnikateľ

Ponúkané tematické fondy

Prečo Tematické investovanie?

Naším cieľom je poskytnúť vám odolné investičné riešenia, ktoré obstoja bez ohľadu na aktuálne ekonomické podmienky a udalosti. Riešenia, ktoré vám ponúkajú nepriamy podiel v spoločnostiach, ktoré sú lídrom na trhu, tvoria nové trhové prostredie a diktujú trendy alebo dobre vedia využiť aktuálne svetové zmeny.

 

Náš prístup je v mnohých ohľadoch unikátny a inovatívny. Naším cieľom je identifikovať investičné témy, ktoré nie sú spojené len s jedným sektorom, ale obsahujú celé spektrum sektorov a spoločností. Široké možnosti investičnej stratégie umožňujú diverzifikáciu portfólia a znižujú tak celkové riziko investície. Vďaka tomuto prístupu sa naše portfólia dokážu prispôsobovať ekonomickému cyklu aj režimu trhov.

Prečo Tematické investovanie?

myslenka-tematickych-investic

Určené všetkým investorom, ktorí:

  • Chcú dosiahnuť vyššie zhodnotenie, ako ponúkajú svetové akciové trhy a zároveň sú ochotní akceptovať v krátkom období nižšiu výkonnosť týchto investícií oproti trhu
  • Chcú diverzifikovať svoje portfólio – zaistiť si možnosť vyššieho zhodnotenia prostredníctvom alokácie časti prostriedkov práve do tematických fondov, zatiaľ  čo ostatné prostriedky držia v iných typoch fondov a znižujú tak celkové riziko svojej investície
  • Sú ochotní odložiť svoje prostriedky na minimálne päť rokov a sú ochotní akceptovať zvýšené riziko investície spojené s investovaním do akciových fondov

Videá - tematické investovanie

Tematické investovanie SK - dlhé video
Tematické investovanie SK – krátke video (teaser)

Viac informácií o tématickom investování a jednotlivých fondoch nájdete v našej brožúre, ktorú je možné stiahnuť tu:

Zistite viac o našej ponuke fondov

tematicke_sk_1_megatrends
CPR INVEST - MEGATRENDS
tematicke_sk_2_disruptive
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES
tematicke_sk_2_silver_age
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE