RYTMUS S+

Program pravidelného investovania RYTMUS "S+" ponúka možnosť, ako využiť už aj malé čiastky pravidelne na uskutočnenie cieľov, ktoré sa Vám môžu zdať náročné a nedosiahnuteľné.

rytmus_s_sk

Program RYTMUS je mimoriadne flexibilný a prispôsobí sa Vašim potrebám. Jednoducho si zvoľte svoj investičný horizont a výšku svojej mesačnej investície. Vyberať si môžete z viacerých moderných portfólií podľa Vášho rizikového profilu, od defenzívneho až po rastové.   

Vyberte si svoj RYTMUS

Minimálna investícia je od 30 eur, v priemere si však klienti do našich portfólií posielajú 60-70 eur mesačne.

Sami si volíte investičný horizont (v rozmedzí od 3 do 20 rokov, a viac), ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám, a taktiež spôsob úhrady vstupného poplatku.

Môžete pravidelne investovať, posielať mimoriadne investície, prerušiť investovanie na potrebnú dobu, zmeniť portfólio a tiež kedykoľvek si peniaze z Programu RYTMUS vybrať. 

Môžete si otvoriť aj niekoľko programov naraz, pre rôzne ciele a investičné horizonty. 

20-percent-akcie-80-dlhopisy_medium

S5+ Defenzívne (investičný horizont 5 rokov a viac)

 • 60 %  AF Pioneer Strategic Income
 • 20 %  AF Strategic Bond
 • 20 %  AF Pioneer Global Equity
40-percent-akcie-60-dlhopisy_medium

S7+ Vyvážené (investičný horizont 7 rokov a viac)

 • 40 %  AF Pioneer Strategic Income
 • 20 %  AF Strategic Bond
 • 20 %  AF Pioneer Global Equity
 • 20 %  AF European Equity Value
67-percent-akcie-33-zmiesane_medium

S8+ Value Booster (investičný horizont 8 rokov a viac)

 • 33 %  First Eagle Amundi International
 • 33 %  CPR Invest Global Disruptive Opportunities
 • 34 %  Amundi Polen Capital Global Growth
100-percent-akcie_medium

S10+ Akciové hodnotové (investičný horizont 10 rokov a viac)

 • 34 %  AF Pioneer Global Equity
 • 33 %  AF European Equity Value
 • 33 %  AF Euroland Equity
100-percent-akcie_medium

S15+ Akciové rastové (investičný horizont 15 rokov a viac)

 • 25 %  AF Pioneer Global Equity
 • 25 %  AF Euroland Equity
 • 25 %  AF European Equity Small Cap
 • 25 %  AF Pioneer US Equity Fundamental Growth

Na uzatvorenie Programu RYTMUS potrebujete uzavrieť zmluvu so svojim finančným sprostredkovateľom. Zoznam nami zazmluvnených distribučných partnerov nájdete tu. Formuláre k programu Rytmus nájdete tu.

Svoje investície si môžete sledovať na webstránke Moje Amundi.

Dokumenty