Prvá investícia

Držanie hotovosti sa zdá byť jednoduché, ale zvážili ste, či získavate skutočné výnosy?

prvni_investice_as_168374868

Vyhovujú vám vaše úspory?

businesswoman finding solution to a jigsaw

Vyhovujú vám vaše úspory?

Pravdepodobne si myslíte, že hotovosť má zjavné výhody!

Je ľahko dostupná, keď ju možete potrebovať, a zdá sa Vám, že je to najbezpečnejšia možnosť s nízkym rizikom, pokiaľ ide o sporenie.

Keď však myslíme na hotovosť, neuvedomujeme si, že má skrytého nepriateľa, ktorý sa volá inflácia. Nikto ju nevidí, ale každý deň znižuje hodnotu vašich úspor 

Ide o to, aby ste sa snažili nájsť správnu rovnováhu medzi rizikom a výnosom. Taktiež je dôležité aby ste sa snažili dosiahnuť svoje dlhodobejšie ciele, ako je kúpa domu alebo sporenie na vysnívanú dovolenku

Je toho však viac, čo by ste mali zvážiť.

Urobte svoj prvý krok do investícií:

Jedným z jednoduchých krokov, ktorými môžete zvýšiť svoj kapitál a potenciálne dosiahnuť svoje finančné ciele, je diverzifikovať* svoje úspory prostredníctvom nízkorizikových investičných možností. Neexistuje však žiadna záruka.

Urobte svoj prvý krok do investícií:

kayak

Investovanie je cesta

cycling

Investovanie je cesta

Cieľom je, aby vaše peniaze mohli byť investované s rovnakým dôrazom na bezpečnosť, rýchlu dostupnosť, jednoduchosť a predvídateľnosť ako pri tradičnom sporení.

Tak ako všetky fondy ponúkajú príležitosti, sú spojené aj s určitými rizikami, medzi ne patria možné cenové straty, kapitálové straty alebo strata výplaty. Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.

Riešenia pre každého

Vyvinuli sme investičné riešenia pre každého, ktoré vám umožnia vybrať si fondy zodpovedajúce úrovni rizika/výnosu, ktorá vám vyhovuje, a pomôžu vám urobiť prvý krok k investovaniu.

Riešenia pre každého

Young couple moving to a new home

*Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Amundi Asset Management S.A.S. a je k 8. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názory autora a nie nevyhnutne Amundi Asset Management S.A.S. a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a neexistuje žiadna záruka, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávania. Na tieto názory by ste sa nemali spoliehať ako na investičné rady, bezpečnostné odporúčania alebo ako náznaky obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akéhokoľvek cenného papiera, podielových listov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani ukazovateľom budúcich výsledkov.

Dátum prvého použitia: 1. júl 2024

ID dokumentu: 3578999

Marketingová komunikácia