Upozornenie na pokusy o podvody

Corporate - Scam attempts

Už niekoľko mesiacov sa množia podvodné investičné návrhy za účelom scammingu, využívajúce názov, adresu, logo a/alebo číslo oprávnenia investičných firiem, ako aj mená zamestnancov týchto investičných firiem (vrátane Amundi a jej dcérskych spoločností).

Podvodníci používajú identitu spoločností skupiny Amundi a/alebo jej zamestnancov a/alebo predstierajú, že pracujú pre Amundi, a rozosielajú obchodné ponuky a investičné návrhy v mene Amundi alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ponuky nepochádzajú od Amundi a nie sú pre skupinu Amundi ani jej dcérske spoločnosti záväzné.

Prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste sa chránili pred týmito podvodmi.

Amundi vyzýva k ostražitosti a pripomína Vám nasledujúce body:

 • Amundi a jej dcérske spoločnosti (vrátane Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a jej pobočky na Slovensku) nikdy nekontaktujú priamo širokú verejnosť za účelom ponuky služby alebo investičného či finančného produktu;
 • Amundi a jej dcérske spoločnosti (vrátane Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a jej pobočky na Slovensku) spravidla nevyberá ani neprijíma finančné prostriedky priamo od širokej verejnosti; produkty spoločností Amundi sú Vám na Slovensku zásadne sprostredkovávané našimi oprávnenými distribútormi, ktorými sú predovšetkým banky a finančný agenti zaregistrovaní v NBS (https://subjekty.nbs.sk/?ll=sk);
 • Zamestnanec Amundi, pokiaľ Vám ho vopred nepredstavil Váš poradca alebo bankár, Vám nikdy žiadnym spôsobom nebude predkladať investičný návrh;
 • Produkty Amundi sú vždy predávané prostredníctvom bánk, investičných firiem, poisťovní a finančných agentov.

Spoločnosť Amundi by Vám rada pripomenula nasledujúce varovné signály:

 • Nepoznáte osobu, ktorá Vás kontaktuje;
 • Sú Vám sľubované vysoké, bezrizikové výnosy;
 • Musíte sa rýchlo rozhodnúť;
 • Musíte vykonať prevod peňazí.

Všeobecne Vám odporúčame, aby ste sa riadili týmito odporúčaniami:

 • Nereagujte na nevyžiadané telefónne hovory;
 • Neoznamujte svoje osobné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, doklady totožnosti, bankové spojenie, IBAN, doklad o adrese atď.) e-mailom alebo ich nevkladajte na stránky, ktorých spoľahlivosť nemôžete potvrdiť;
 • Neberte za automaticky pravdivé žiadne informácie poskytnuté niekým, s kým hovoríte, najmä po telefóne. Nemusí byť tým, kým si myslíte, že je, osoba môže predstierať identitu skutočného zamestnanca;
 • Po vyhľadaní kontaktných údajov (telefón, e-mail a adresa) kontaktujte spoločnosť, o ktorej Váš kontakt tvrdí, že s ňou spolupracuje, a overte si, že to tak skutočne je;
 • Dávajte si pozor na akékoľvek odkazy, na ktoré budete požiadaní, aby ste klikli.