Najnovšie trhové výhľady

Trhové výhľady vychádzajú na mesačnej báze, pozrite sa nižšie na:

• Videokomentár k vývoju na trhoch
• Globálne investičné výhľady

Financial analyst analyzing market insights

Videokomentář k vývoji na trzích

monica_defend

Videokomentář k vývoji na trzích

Každý mesiac pre vás pripravujeme videokomentár na vývoj na trhoch. Tím Moniky Defend, vedúci Amundi Investment Institute, sa zameriava vždy na 4 kľúčové témy, ktoré budú podľa nás hýbať finančnými trhmi. Môže ísť napríklad o:

 

  • Ekonomický výhľad a očakávaný vývoj
  • Správanie centrálnych bánk
  • Komentáre k výsledkovej sezóne
  • Riziká pre investorov a množstvo ďalších faktorov a udalostí

Globální investiční výhledy (GIV)

GIV vám v stručnosti poodhalí, akým smerom by sa mohol uberať budúci ekonomický a finančný svet. Vymenúva aktuálne investičné príležitosti či hrozby na finančných trhoch, popisuje udalosti, ktoré môžu mať vplyv na investorov a vybrané triedy aktív.

Globální investiční výhledy (GIV)

GIV French
Amundi Investment Institute
Amundi Investment Institute je platforma, na ktorej nájdete vysvetlenie aktuálneho diania na trhoch av ekonomike a dôsledky tohto diania pre investorov. Vydáva rad pravidelných aj ad-hoc publikácií prispôsobených na mieru širokému spektru čitateľov.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Amundi Asset Management S.A.S. a je k 8. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názory autora a nie nevyhnutne Amundi Asset Management S.A.S. a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a neexistuje žiadna záruka, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávania. Na tieto názory by ste sa nemali spoliehať ako na investičné rady, bezpečnostné odporúčania alebo ako náznaky obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akéhokoľvek cenného papiera, podielových listov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani ukazovateľom budúcich výsledkov.

Dátum prvého použitia: 1. júl 2024

Marketingová komunikácia