AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A EUR (C)

ISIN: LU2369632414 - Dlhopisový

Fond má vopred známy čistý očakávaný výnos 3,01 %* ročne.

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Ale nepodľahnúť emóciám, nekonať unáhlene, najmä keď prídu zmeny na trhu, nie je vždy jednoduché. 

*Ide o očakávaný výnos, ktorý sa aktualizuje každý týždeň.

Preto prichádzame so stratégiou "Buy and Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a sleduj". Táto stratégia kombinuje to najlepšie z držby jedného dlhopisu a držby celého fondu (viac ako sto dlhopisov). Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzifikáciu, ročný kupón a zisk. 
  

Leták EUR trieda Aktuálny očakávaný výnos Cenník - číslo fondu   Kontaktujte nás  

Prečo si myslíme, že investovanie do amerických dlhopisov je výhodné?

Na dnešnom trhu s dlhopismi je ťažké nájsť investíciu, ktorá by dokázala prekonať infláciu. Viac ako 80 starostlivo vybraných - prevažne amerických - dlhopisov s pevnou splatnosťou poskytuje zaujímavú príležitosť bojovať proti inflácii a zároveň sa vďaka širokej diverzifikácii portfólia vyhnúť takzvanému jedinečnému riziku spojenému s investovaním len do jedného dlhopisu."

  • Investícia len na 4 roky (splatnosť v novembri 2025)
  • Viac ako 80 starostlivo vybraných dlhopisov
  • Investičná príležitosť do dlhopisov s vysokým výnosom v USA
  • Výhodné daňové zaobchádzanie s otvoreným podielovým fondom
  • Dôkladné riadenie investičných rizík
  • Možnosť investovať len do začiatku novembra

 
Počas dvojmesačného upisovacieho obdobia sa budú analyzovať vybrané dlhopisové príležitosti a najzaujímavejšie z nich sa nakúpia do portfólia. Počas nadchádzajúceho štvorročného obdobia sa bude priebežne monitorovať a sledovať schopnosť spoločností v portfóliu plniť svoje záväzky. Ak sa finančná situácia ktoréhokoľvek emitenta zhorší, dlhopis tejto spoločnosti môže byť nahradený dlhopisom inej spoločnosti.

Investičný príklad

Typickým predstaviteľom dlhopisov s vysokým výnosom je kanadský výrobca špičkových prúdových lietadiel Bombardier, ktorého síce prirodzene zasiahla pandémia, ale trh sa pomaly vracia na hodnoty spred krízy a po nedávnom odpredaji divízie železničných vagónov a konštrukcií komerčných lietadiel má k dispozícii dostatok hotovosti. Najnovšie zloženie nájdete v mesačnej správe fondu.

Odhadovaný životný cyklus fondu Buy & Watch

Životný cyklus fondu Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 11/2025 začína dvojmesačným predplatným. Po skončení tohto obdobia už nie je možné uskutočniť žiadne ďalšie nákupy. Na konci obdobia splatnosti sa všetky aktíva fondu splatia podľa platných pravidiel a bežných postupov.

Poznámka k zobrazovaniu výkonnosti: prvá oficiálna cena fondu bude zverejnená po skončení upisovacieho obdobia (v priebehu marca 2021). Oceňovanie fondu sa bude naďalej vykonávať na dennej báze. 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND

     Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom a aktívnym riadením úrokového rizika. Portfólio obsahuje všetky typy dlhopisových trhov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisov s vysokým výnosom – vďaka rôznym typom na sebe nezávislých dlhopisov je dosiahnutá lepšia výkonnosť očistená o riziko. Fond môže vykonávať aj krátke pozície na štátne dlhopisy, pričom sa snaží dosiahnuť kladné zhodnotenie aj v prípade poklesu ich cien.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patrí následujúci:AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND - A - DA  Dlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom v prostredí nízkych úrokových sadzieb.      Prečo AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND?Vysoký rating od renomovanej agentúry: Morningstar RatingTM ****Ocenenie: hlavná cena Euro Fund Award v kategórii dlhopisových fondov a cena Lipper Fund Award za najlepšiu výkonnosť v kategórii dlhopisových fondov s vysokým výnosom.Aktívna správa portfólio manažéra s viac ako dvadsaťročnou praxou.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND

Popis fonduFond ponúka investorom možnosť investovať do štátnych a podnikových dlhopisov vydaných emitentmi z rozvíjajúcich sa trhov. V rámci stratégie sú do portfólia vyberané primárne dlhopisy denominované v amerických dolároch alebo iných menách krajín OECD. Dôvodom je vyššia stabilita týchto dlhopisov v porovnaní s dlhopismi vydanými v lokálnej mene.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch. Podfond môže investovať až 20% svojích aktív do dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov neinvestičného stupňa. Podfond udržuje aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov trhu s pevnými príjmami, investuje do širokého spektra emitentov. HY dlhopisy patria z dlhodobého hľadiska v rámci dlhopisového spektra k najvýnosnejším.Prečo Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond?Široká diverzifikácia, portfólio obsahuje viac ako 300 dlhopisov.Ziskovosť vysoko úročených dlhopisov je pozitívne korelovaná so ziskami akciových trhov a na rozdiel od klasických štátnych dlhopisov nie je až tak závislá na výške úrokových sadzieb v ekonomike.Skúsený portfólio manažérsky tím s dĺžkou praxe viac ako 35 rokov. Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.