AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A EUR (C)

ISIN: LU2265236344 - Dlhopisový
Ku dňu 16/04/2021
NAV AUM
50,23 EUR 119,79M EUR

Fond má vopred známy čistý očakávaný výnos 3 %* ročne.

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Lenže nepodliehať emóciám, nereagovať zbrklo, zvlášť keď dôjde k trhovým zmenám, nie je vždy jednoduché.

Preto prichádzame s "Buy a Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a Sleduj". Stratégia kombinuje to najlepšie z držania jedného dlhopisu a z investovania do celého fondu (viac ako stovka dlhopisov). Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzifikáciu, ročný kupón aj zisk.

* Ide o očakávaný výnos, ktorý je aktualizovaný na týždennej báze. 

*Aktuálne očakávaný výnos

Investujte dnes do budúcnosti

Prečo si myslíme, že je investícia do amerických dlhopisov výhodná? Na túto otázku odpovedá portfólio manažér fondu Dowling Tim.

„Myslíme si, že americké hospodárstvo bude prechádzaaťt v roku 2021 silným oživením, zisky firiem sa ale budú viacmenej stále nachádzať pod úrovňami roku 2019. Americké aerolínie Delta a United patria medzi najsilnejších amerických prepravcov. Obe tieto spoločnosti výrazne znížili „pálenie“ hotovosti; očakávame , že v nasledujúcom roku dôjde k dobrému všeobecnému hospodárskemu oživeniu, ktoré bude založené na vakcínach, ktoré vytvoria hromadnú imunitu do budúceho leta. Spotrebitelia v USA za posledný rok ušetrili ohromnú čiastku a myslíme si, že tieto úspory podporia silné oživenie diskrečných výdavkou, až bude prostredie bezpečné. Veríme, že americká ekonomika pravdepodobne v budúcom roku porastie o 4% alebo viac a letecké spoločnosti budú z tohto oživenia silno profitovať.“

Sektorové a geografické rozloženie portfólia

10 najväčších spoločností v portfóliu

Emitent                                                                                                                                                    

Moody´s Rating

Precision Drilling Corp

B3

Global Aircraft Leasing Corp

B1

Cinemark USA Inc

Caa1

Triton capital / GmbH

N.A.

AAG FH LP / AAG FH Finco Inc

B3

Delta Air lines Inc

B2

MDC Partners Inc

Baa3

United Airlines Holdings Inc

B3

Pitney Bowes Inc

Ba3

 

Predpokladaný životný cyklus Buy & Watch

Životný cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 03/2025 začína 2 mesačným upisovacím obdobím. Po jeho konci už nie je možné realizovať dalšie nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dôjde ku speňaženiu všetkých aktív fondu podľa platných pravidiel a bežných postupov.

Poznámka k zobrazeniu výkonnosti: prvý oficiálny kurz fondu bude publikovaný po skončení upisovacieho obdobia (v priebehu marca 2021). Oceňovanie fondu bude ďalej prebiehať na dennej báze.

 Kontaktujte nás   Leták fondu

Cenník

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Trezor
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY

Fond je zameraný na dosiahnutie pozitívneho výnosu počas všetkých trhových podmienok. Prostredníctvom fondu získate celé vysoko diverzifikované portfólio aktív od akcií, mien, realít, komodít po dlhopisy, a to ako od štátnych tak súkromných subjektov. Cielený hrubý výnos má za cieľ prekonať 1-dennú úrokovú sadzbu EONIA o 3,5-4.5% ročne.   Cielený výnosEONIA + 3,5 - 4,5 %.Fond do všetkých trhových podmienok.Jeden fond = celá škála aktív. Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch. Podfond môže investovať až 20% svojích aktív do dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov neinvestičného stupňa. Podfond udržuje aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov trhu s pevnými príjmami, investuje do širokého spektra emitentov. HY dlhopisy patria z dlhodobého hľadiska v rámci dlhopisového spektra k najvýnosnejším.Prečo Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond?Široká diverzifikácia, portfólio obsahuje viac ako 300 dlhopisov.Ziskovosť vysoko úročených dlhopisov je pozitívne korelovaná so ziskami akciových trhov a na rozdiel od klasických štátnych dlhopisov nie je až tak závislá na výške úrokových sadzieb v ekonomike.Skúsený portfólio manažérsky tím s dĺžkou praxe viac ako 35 rokov. Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND

Popis fonduPodfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Podfond investuje do diverzifikovaného portfólia s krátkodobým investičným horizontom (zvyčajne 1 – 3 roky), dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov denominovaných v USD a iných menách krajín OECD alebo do dlhopisov, ktorých úverové riziko sa spája s rozvíjajúcimi sa trhmi. Celková expozícia voči menám rozvíjajúcich sa trhov nikdy nesmie prekročiť 25% aktív Podfondu.      "Z dlhodobého hľadiska patria dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov medzi aktíva s vysokým ziskovým potenciálom."     Prečo Amundi Funds Emerging Markets Short-Term Bond?Fond ponúka širokú diverzifikáciu v rámci skupiny dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov  - v portfóliu nájdeme napriklad brazílske, ruské, čínske, argentínske dlhopisy.Väčšina dlhopisov je denominovaná v USD. Dlhopisy v lokálnej mene môžu tvoriť maximálne 25 % portfólia, čo zaisťuje vyššiu stabilitu fondu.  Primárne zameranie na dlhopisy s dobou splatnosti 1 až 3 roky, čo indikuje nižšie úrokové riziko.    Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.