CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc

ISIN: LU2389405080 - Akciový
Ku dňu 22/04/2024
NAV AUM
94,62 EUR 782,78M EUR

Vodíková revolúcia štartuje. Buďte pri tom s fondom CPR Invest Hydrogen od Amundi, ktorý vám ponúka možnosť investovať do širokého spektra akcií firiem, ktoré sa podieľajú na vodíkovej revolúcii. Investujte do ropy zajtrajška, investujte do energetickej revolúcie. Investujte do VODÍKA.

 Prečo nás zaujíma vodík?

Čo robí vodík tak pútavým, je jeho potenciálne využitie s energiou, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, ako je veterná a solárna energia.

Vzhľadom k tomu, že plyn dokáže energiu ukladať aj prenášať, rieši problémy, čo robiť s prebytočným výkonom vznikajúcim vo veľmi veterných a slnečných dňoch a ako zaistiť zásoby, keď nefúka a je zamračené.

Okrem energie je možné vodík využiť aj na výrobu tepla. A keď sa spojí teplo a elektrina, vznikne tým obrovský zdroj energie pre priemysel a obchod, verejné inštitúcie, súkromné spoločnosti a nakoniec aj jednotlivé domácnosti.

Tento energetický potenciál sa vzťahuje aj na dopravu. Napríklad vodíkové palivové články predstavujú komplexný a ekologický spôsob pohonu autobusov, vlakov, automobilov a motocyklov. Vodíkové palivové články vyrábajú elektrinu kombináciou vodíka a kyslíka, pričom ako vedľajší produkt generujú vodu a teplo.

Pozrite sa na náš leták

Investujte do akcií firiem, ktoré sa aktívne podieľajú na vodíkovej revolúcii

Investičná stratégia fondu CPR INVEST HYDROGEN využíva plné spektrum investičných možností spojených s VODÍKOM. Manažéri fondu majú na zozname viac ako 260 firiem, ktoré sledujú a vyberajú do finálneho portfólia. To obsahuje medzi 60 až 80 akcií firiem z ekosystému vodíka

Nenechajte si ujsť ďalšiu energetickú revolúciu. Investujte do vodíka – čistého pohonu a zdroja budúcnosti.

  

Prečo CPR Invest Hydrogen?

Získajte podiel na širokom spektre akcií firiem, ktoré sa podieľajú na vodíkovej revolúcii.

Fond diverzifikuje a znižuje riziko tým, že vlastní 60 až 80 akcií firiem z ekosystému vodíka.

Vodík sa pomaly ale iste dostáva do hlavného energetického prúdu aj za pomoci finančnej podpory od vlád a súkromného sektora.

   

 Kontaktujte nás   Cenník

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY

Popis fonduAkciový fond, investujúci do úspešných spoločností po celom svete s dôrazom na ich dôkladnú analýzu, finančnú aj celkovú stabilitu a analýzu konkurenčného prostredia.Do portfólia fondu vyberáme 60 kvalitných akcií svetových spoločností, ktoré musia mať silnú konkurenčnú výhodu (stabilita ziskov) a veľmi nízku zadĺženosť (finančná a prevádzková stabilita). Kľúčové tak pre nás je ako plné pochopenie celého obchodného modelu spoločnosti, tak aj analýza odvetví a ekonomiky, v ktorých pôsobí, a znalosť jej konkurenčného prostredia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
photo 29
Akciový
CPR Invest - Megatrends

Popis fonduNaším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do ekvitných fondov alebo ekvít využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber ekvitných fondov alebo ekvít, pre ktoré budú prínosom hospodárske, spoločenské, demografické, technologické, regulačné alebo environmentálne štrukturálne zmeny. Fond využíva rovnako prístup zhora-nadol (tematická alokácia), ako aj prístup zdola nahor. Fond investuje maximálne 100% svojich aktív do jednotiek alebo akcií v podnikoch pre kolektívne investovanie (UCI). Fond investuje aspoň 75% svojich aktív do ekvitných fondov alebo ekvít ľubovoľnej krajiny (vrátane rozvojových trhov, a to maximálne 25 % svojich aktív) bez obmedzenia kapitalizácie. Index celkovej čistej návratnosti investícií MSCI (čisté preinvestované dividendy) v mene EUR slúži ako ukazovateľ na posúdenie výkonnosti fondu. Fond môže využívať nástroje derivátov cenných papierov na zabezpečovanie (hedžing), účely expozície a/alebo efektívnu správu portfólia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND

Legendárny akciový fond, ktorého vznik sa dátuje do roku 1928. Základná filozofia fondu sa za celú dobu jeho histórie nezmenila. Manažér fondu na trhu vyhľadáva akcie amerických firiem, ktoré sú neprávom prehliadané trhom a sú tak ponúkané so zľavou vzhľadom k svojej skutočnej vnútornej hodnote. Základom je hlboká analýza firmy, nielen daného odvetvia alebo regiónu. Cieľom fondu je generovať rast investície pri rozumnej miere rizika.  Brožúra fonduVideo - dôvody pre fondy US EquityVo videu sa dozviete okrem iného, prečo americké akcie prekonávajú ďalšie rozvinuté trhy väčšinu času a ktoré fondy sú dobre prispôsobené súčasným podmienkam na americkom trhu.     Recenzia fondu v časopise FONDSHOPCenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond