CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc

ISIN: LU2389405080 - Akciový
Ku dňu 07/12/2023
NAV AUM
89,74 EUR 840,59M EUR

Vodíková revolúcia štartuje. Buďte pri tom s fondom CPR Invest Hydrogen od Amundi, ktorý vám ponúka možnosť investovať do širokého spektra akcií firiem, ktoré sa podieľajú na vodíkovej revolúcii. Investujte do ropy zajtrajška, investujte do energetickej revolúcie. Investujte do VODÍKA.

 Prečo nás zaujíma vodík?

Čo robí vodík tak pútavým, je jeho potenciálne využitie s energiou, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, ako je veterná a solárna energia.

Vzhľadom k tomu, že plyn dokáže energiu ukladať aj prenášať, rieši problémy, čo robiť s prebytočným výkonom vznikajúcim vo veľmi veterných a slnečných dňoch a ako zaistiť zásoby, keď nefúka a je zamračené.

Okrem energie je možné vodík využiť aj na výrobu tepla. A keď sa spojí teplo a elektrina, vznikne tým obrovský zdroj energie pre priemysel a obchod, verejné inštitúcie, súkromné spoločnosti a nakoniec aj jednotlivé domácnosti.

Tento energetický potenciál sa vzťahuje aj na dopravu. Napríklad vodíkové palivové články predstavujú komplexný a ekologický spôsob pohonu autobusov, vlakov, automobilov a motocyklov. Vodíkové palivové články vyrábajú elektrinu kombináciou vodíka a kyslíka, pričom ako vedľajší produkt generujú vodu a teplo.

Pozrite sa na náš leták

Investujte do akcií firiem, ktoré sa aktívne podieľajú na vodíkovej revolúcii

Investičná stratégia fondu CPR INVEST HYDROGEN využíva plné spektrum investičných možností spojených s VODÍKOM. Manažéri fondu majú na zozname viac ako 260 firiem, ktoré sledujú a vyberajú do finálneho portfólia. To obsahuje medzi 60 až 80 akcií firiem z ekosystému vodíka

Nenechajte si ujsť ďalšiu energetickú revolúciu. Investujte do vodíka – čistého pohonu a zdroja budúcnosti.

  

Prečo CPR Invest Hydrogen?

Získajte podiel na širokom spektre akcií firiem, ktoré sa podieľajú na vodíkovej revolúcii.

Fond diverzifikuje a znižuje riziko tým, že vlastní 60 až 80 akcií firiem z ekosystému vodíka.

Vodík sa pomaly ale iste dostáva do hlavného energetického prúdu aj za pomoci finančnej podpory od vlád a súkromného sektora.

   

 Kontaktujte nás   Cenník

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Disruptive fond
Akciový
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities est un fonds qui investit dans des entreprises internationales à l’origine de la disruption dans leur marché et les entreprises qui réagissent pour s’adapter aux mutations de leur secteur. Global Disruptive Opportunities permet ainsi aux investisseurs de bénéficier de la thématique de la disruption dans son ensemble.

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo majú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EU, ktoré prijali euro.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
photo 23
Akciový
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME

Popis fonduAkciový fond zameraný na kvalitné svetové akcie. Investíciou získate nepriamo podiel na svetových spoločnostiach prevažne v Amerike, Európe a Japonsku, ktoré dlhodobo vyplácajú vysoké dividendy.Cieľom fondu je vyplácať dlhodobý stabilný vysoký príjem vďaka dividendám prijatým do portfólia. Fond stanovuje cieľ transparentne vždy na začiatku roku.Cieľ sa plánuje pohybovať okolo 3,5 % ročne.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patria nasledujúce:AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D)AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD QTI (D)Pre tieto triedy bol pre rok 2022 stanovený dividendový cieľ vo výške 3,5 %.O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ. Svetové spoločnosti a pravidelný príjem okolo 3,5 % ročne. Prečo Amundi Funds Global Equity Sustainable Income?Stabilný výnos a pravidelný príjem až 3,5 % ročne.Nepriamy podiel na svetových spoločnostiach prevažne z Ameriky, Európy a Japonska.Kvalitné akcie a udržateľnosť dividendy.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondyOznámenie investorom - Zmeny v januári 2020 Q&A - Zmeny v januári 2020

Zobraziť fond