CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc

ISIN: LU2389405080 - Akciový
Ku dňu 30/03/2023
NAV AUM
91,82 EUR 946,45M EUR

Vodíková revolúcia štartuje. Buďte pri tom s fondom CPR Invest Hydrogen od Amundi, ktorý vám ponúka možnosť investovať do širokého spektra akcií firiem, ktoré sa podieľajú na vodíkovej revolúcii. Investujte do ropy zajtrajška, investujte do energetickej revolúcie. Investujte do VODÍKA.

 Prečo nás zaujíma vodík?

Čo robí vodík tak pútavým, je jeho potenciálne využitie s energiou, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, ako je veterná a solárna energia.

Vzhľadom k tomu, že plyn dokáže energiu ukladať aj prenášať, rieši problémy, čo robiť s prebytočným výkonom vznikajúcim vo veľmi veterných a slnečných dňoch a ako zaistiť zásoby, keď nefúka a je zamračené.

Okrem energie je možné vodík využiť aj na výrobu tepla. A keď sa spojí teplo a elektrina, vznikne tým obrovský zdroj energie pre priemysel a obchod, verejné inštitúcie, súkromné spoločnosti a nakoniec aj jednotlivé domácnosti.

Tento energetický potenciál sa vzťahuje aj na dopravu. Napríklad vodíkové palivové články predstavujú komplexný a ekologický spôsob pohonu autobusov, vlakov, automobilov a motocyklov. Vodíkové palivové články vyrábajú elektrinu kombináciou vodíka a kyslíka, pričom ako vedľajší produkt generujú vodu a teplo.

Pozrite sa na náš leták

Investujte do akcií firiem, ktoré sa aktívne podieľajú na vodíkovej revolúcii

Investičná stratégia fondu CPR INVEST HYDROGEN využíva plné spektrum investičných možností spojených s VODÍKOM. Manažéri fondu majú na zozname viac ako 260 firiem, ktoré sledujú a vyberajú do finálneho portfólia. To obsahuje medzi 60 až 80 akcií firiem z ekosystému vodíka

Nenechajte si ujsť ďalšiu energetickú revolúciu. Investujte do vodíka – čistého pohonu a zdroja budúcnosti.

  

Prečo CPR Invest Hydrogen?

Získajte podiel na širokom spektre akcií firiem, ktoré sa podieľajú na vodíkovej revolúcii.

Fond diverzifikuje a znižuje riziko tým, že vlastní 60 až 80 akcií firiem z ekosystému vodíka.

Vodík sa pomaly ale iste dostáva do hlavného energetického prúdu aj za pomoci finančnej podpory od vlád a súkromného sektora.

   

 Kontaktujte nás   Cenník

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Disruptive fond
Akciový
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Popis fonduUnikátny fond investujúci do akcií spoločností, ktoré menia pravidlá hry vďaka prevratným inováciam. Spoločnosti, ktoré menia životný štýl aj spotrebné zvyky, definujú nové pracovné postupy a výrobné a komunikačné procesy. Tzv. disruptivná / prevratná inovácia je fenomén, ktorý nie je závislý na ekonomických podmienkach alebo trhových zmenách, ide o zmenu, novinku, ktorá je natoľko revolučná, že sa stane bežným štandardom. Fond investuje do spoločností, ktoré vytvárajú megatrendy produkujúce nezávislý rast, zmenou zabehnutého trhu alebo trh nový (napr. Google, Paypal, CISCO, Siemens). Ide o tak typické inovátorské firmy, ďalej firmy, ktoré sú na trhu už desiatky rokov a zmenili svoj pôvodný obchodný model, aby sa stali lídrami v oblasti inovácií.Šírenie inovácií sa zároveň vďaka globalizácii a technologickému pokroku neustále zrýchľuje a tržby týchto spoločností rastú až 3x rýchlejšie ako trh (zdroj CPR AM). Výber firiem je založený na kvalitatívnej a de-korelačnej analýze (nezávislosti), kde sa vyberá zo 4 hlavných oblastí: digitálne technológie, priemysel 4.0 (robotizácia, automatizácia), zdravotníctvo a obnoviteľné zdroje.     3x rýchlejší ako trh – to je potenciál rastu budúcnosti; investujte dnes do sveta zajtrajška a využite prevratné inovácie meniace náš každodenný život.     Prečo CPR Global Disruptive Opportunities?Prevratné inovácie sa šíria samovolne a nezávisle - až 3x rýchlejší rast firiem ako běžný trh.Precízny výber približne 80 firiem v portfóliu, spolupráca s Deloitte na analýze trendov.Inovátorské spoločnosti a trhoví lídri. Spoločnosti, ktoré menia svet.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
photo 29
Akciový
CPR Invest - Megatrends

Popis fonduNaším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do ekvitných fondov alebo ekvít využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber ekvitných fondov alebo ekvít, pre ktoré budú prínosom hospodárske, spoločenské, demografické, technologické, regulačné alebo environmentálne štrukturálne zmeny. Fond využíva rovnako prístup zhora-nadol (tematická alokácia), ako aj prístup zdola nahor. Fond investuje maximálne 100% svojich aktív do jednotiek alebo akcií v podnikoch pre kolektívne investovanie (UCI). Fond investuje aspoň 75% svojich aktív do ekvitných fondov alebo ekvít ľubovoľnej krajiny (vrátane rozvojových trhov, a to maximálne 25 % svojich aktív) bez obmedzenia kapitalizácie. Index celkovej čistej návratnosti investícií MSCI (čisté preinvestované dividendy) v mene EUR slúži ako ukazovateľ na posúdenie výkonnosti fondu. Fond môže využívať nástroje derivátov cenných papierov na zabezpečovanie (hedžing), účely expozície a/alebo efektívnu správu portfólia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

Popis fonduAkciový fond, investujúci do úspešných spoločností po celom svete s dôrazom na ich dôkladnú analýzu, finančnú aj celkovú stabilitu a analýzu konkurenčného prostredia.Do portfólia fondu vyberáme 60 kvalitných akcií svetových spoločností, ktoré musia mať silnú konkurenčnú výhodu (stabilita ziskov) a veľmi nízku zadĺženosť (finančná a prevádzková stabilita). Kľúčové tak pre nás je ako plné pochopenie celého obchodného modelu spoločnosti, tak aj analýza odvetví a ekonomiky, v ktorých pôsobí, a znalosť jej konkurenčného prostredia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond