AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE
ISIN: LU1883314244 - Akciový
Ku dňu 08/12/2023
NAV AUM
151,20 EUR 2695,46M EUR

Popis fondu

Podfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe.
Podfond používa „hodnotový“ štýl investičného riadenia a snaží sa investovať do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, ktoré sa predávajú za primeranú cenu alebo za cenu, ktorá je pod ich vnútornou hodnotou.

   

   

Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo majú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EU, ktoré prijali euro.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND

Le Compartiment investit, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés établies aux États-Unis ou y exerçant la plupart de leurs activités. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de son actif, au moment de l’achat, dans des titres de sociétés non américaines. Le Compartiment vise à améliorer son empreinte environnementale et son profil de durabilité par rapport à l’indice de référence en intégrant des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise)

Zobraziť fond