AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY
ISIN: LU1882445569 - Akciový
Ku dňu 31/03/2023
NAV AUM
14,14 EUR 551,74M EUR

Popis fondu

Fond ponúka investorom zhodnotenie prostriedkov v akciách čínskych firiem. Portfólio obsahuje viac ako stovku úspešných čínských firiem. Najväčšie zastúpenie majú v portfóliu akcie finančných inštitúcií a firiem z oblastí informačných technológií. Manažér fondu sa pri výbere zameriava na akcie firiem s atraktívnym ocenením a silnými fundamentmi. História fondu sa dátuje do roku 2001 a na trhu patrí medzi najstaršie fondy s podobným zameraním.

     

"Získajte nepriamy podiel na zisku úspešných ázijských firiem."

     

Prečo AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY?

Potenciál rýchlo rastúceho ázijskeho trhu.

Investície do akcií úspešných firiem dynamickej čínskej ekonomiky.

Skúsený portfólio manažérsky tím s dĺžkou praxe viac ako 30 rokov.

   

   

Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

photo 29
Akciový
CPR Invest - Megatrends

Popis fonduNaším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do ekvitných fondov alebo ekvít využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber ekvitných fondov alebo ekvít, pre ktoré budú prínosom hospodárske, spoločenské, demografické, technologické, regulačné alebo environmentálne štrukturálne zmeny. Fond využíva rovnako prístup zhora-nadol (tematická alokácia), ako aj prístup zdola nahor. Fond investuje maximálne 100% svojich aktív do jednotiek alebo akcií v podnikoch pre kolektívne investovanie (UCI). Fond investuje aspoň 75% svojich aktív do ekvitných fondov alebo ekvít ľubovoľnej krajiny (vrátane rozvojových trhov, a to maximálne 25 % svojich aktív) bez obmedzenia kapitalizácie. Index celkovej čistej návratnosti investícií MSCI (čisté preinvestované dividendy) v mene EUR slúži ako ukazovateľ na posúdenie výkonnosti fondu. Fond môže využívať nástroje derivátov cenných papierov na zabezpečovanie (hedžing), účely expozície a/alebo efektívnu správu portfólia.      Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták fondu

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe.Podfond používa „hodnotový“ štýl investičného riadenia a snaží sa investovať do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, ktoré sa predávajú za primeranú cenu alebo za cenu, ktorá je pod ich vnútornou hodnotou.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond