AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY
ISIN: LU0557858130 - Akciový
Ku dňu 08/12/2023
NAV AUM
140,09 EUR 975,48M EUR

Popis fondu

Fond ponúka investorom možnosť investovať do rýchlo rastúcich trhov (Ázia, Európa, Amerika, Afrika) a profitovať tak z ich silného rastového potenciálu. Fond investuje minimálne dve tretiny svojho majetku do akcií z rychlo rastúcich trhov. Cieľom fondu je prekonávať v dlhodobom horizonte (5 rokov a viac) výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets Free.

Investičná stratégia kombinuje tri zdroje výkonnosti:

- geografickú alokáciu - výber pozícií podľa krajiny

- sektorovú alokáciu – výber akcií do portfólia podľa odvetví

- výber najatraktívnejších titulov v rámci sektoru a krajiny

  

Keď rozvíjajúce sa trhy začnú rásť, môže to byť ozajstná rýchlosť. V percentuálnom vyjadrení nie sú dvojciferné čísla výnimkou. Môžete byť pri tom.

  

Prečo Amundi Funds Emerging World Equity?

Rýchle rastúce trhy s potenciálom - skvelá investičná príležitosť.

Široké spektrum oblastí - Ázia, Afrika, Európa aj Amerika.

Podiel akcií v portfóliu môže kolísať medzi 67 až 100%.

   

Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás

 

Detailné produktové informácie

Naše produkty

photo 23
Akciový
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME

Popis fonduAkciový fond zameraný na kvalitné svetové akcie. Investíciou získate nepriamo podiel na svetových spoločnostiach prevažne v Amerike, Európe a Japonsku, ktoré dlhodobo vyplácajú vysoké dividendy.Cieľom fondu je vyplácať dlhodobý stabilný vysoký príjem vďaka dividendám prijatým do portfólia. Fond stanovuje cieľ transparentne vždy na začiatku roku.Cieľ sa plánuje pohybovať okolo 3,5 % ročne.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patria nasledujúce:AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D)AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 USD QTI (D)Pre tieto triedy bol pre rok 2022 stanovený dividendový cieľ vo výške 3,5 %.O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ. Svetové spoločnosti a pravidelný príjem okolo 3,5 % ročne. Prečo Amundi Funds Global Equity Sustainable Income?Stabilný výnos a pravidelný príjem až 3,5 % ročne.Nepriamy podiel na svetových spoločnostiach prevažne z Ameriky, Európy a Japonska.Kvalitné akcie a udržateľnosť dividendy.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondyOznámenie investorom - Zmeny v januári 2020 Q&A - Zmeny v januári 2020

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo majú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EU, ktoré prijali euro.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond