AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY
ISIN: LU0557858130 - Akciový
Ku dňu 01/12/2021
NAV AUM
160,83 EUR 1113,12M EUR

Popis fondu

Fond ponúka investorom možnosť investovať do rýchlo rastúcich trhov (Ázia, Európa, Amerika, Afrika) a profitovať tak z ich silného rastového potenciálu. Fond investuje minimálne dve tretiny svojho majetku do akcií z rychlo rastúcich trhov. Cieľom fondu je prekonávať v dlhodobom horizonte (5 rokov a viac) výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets Free.

Investičná stratégia kombinuje tri zdroje výkonnosti:

- geografickú alokáciu - výber pozícií podľa krajiny

- sektorovú alokáciu – výber akcií do portfólia podľa odvetví

- výber najatraktívnejších titulov v rámci sektoru a krajiny

  

Keď rozvíjajúce sa trhy začnú rásť, môže to byť ozajstná rýchlosť. V percentuálnom vyjadrení nie sú dvojciferné čísla výnimkou. Môžete byť pri tom.

  

Prečo Amundi Funds Emerging World Equity?

Rýchle rastúce trhy s potenciálom - skvelá investičná príležitosť.

Široké spektrum oblastí - Ázia, Afrika, Európa aj Amerika.

Podiel akcií v portfóliu môže kolísať medzi 67 až 100%.

   

Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND

Legendárny akciový fond, ktorého vznik sa dátuje do roku 1928. Základná filozofia fondu sa za celú dobu jeho histórie nezmenila. Manažér fondu na trhu vyhľadáva akcie amerických firiem, ktoré sú neprávom prehliadané trhom a sú tak ponúkané so zľavou vzhľadom k svojej skutočnej vnútornej hodnote. Základom je tak hlboká analýza firmy, nielen daného odvetvia alebo regiónu. Cieľom fondu je generovať rast investície pri rozumnej miere rizika.   Videokomentár k fondu US PIONEER - 8 minút Recenzia fondu v časopise FONDSHOPCenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Burza
Akciový
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej 75% svojich aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo majú hlavnú podnikateľskú činnosť v členských štátoch EU, ktoré prijali euro.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.